Verzekeraars zetten mes in inboedeldekking

Het is afgelopen met de uitgebreide inboedelverzekeringen die verzekeraars jarenlang op de markt brachten, constateert Suzan Samson van Independer.

Mensen krijgen hierdoor plotseling te maken met flinke verhogingen van het eigen risico. Smartphones en tablets zijn nog maar beperkt verzekerd en voor consumenten-elektronica wordt minder lang de nieuwwaarde uitgekeerd.

Tot voor kort breidden veel verzekeraars hun inboedeldekkingen steeds verder uit. Hierdoor konden mensen zich makkelijker verzekeren tegen bijvoorbeeld schade aan kapotgevallen smartphones, verloren sieraden of met koffie besmeurde laptops. Veel consumenten lieten zich hierdoor verleiden om tegen een kleine meerpremie zo’n uitgebreide dekking af te sluiten.

Verzekeraars slachtoffer van eigen reclamespotjes

“Aan die trend is nu definitief een einde gekomen”, zegt Suzan Samson, manager woonverzekering bij Independer. “Mensen weten steeds beter wanneer ze kunnen claimen en dat doen ze ook. Verzekeraars droegen hier zelf aan bij met wervende reclamespotjes. De viltstifttekening van je dochtertje op de muur, kwijtgeraakte spullen en zelfs dingen die je zelf uit je handen laat vallen; de uitgebreide all-risk polis vergoedde de schade meestal wel. Dat beginnen verzekeraars nu in hun portemonnee te voelen. Verschillende partijen nemen daarom snel maatregelen en versoberen hun polisvoorwaarden op dat gebied. En dit is nog maar het begin. Als belangrijke verzekeraars hun voorwaarden zo beperken zullen andere partijen zeker volgen.”

Terugdringen schadeclaims

Grote verzekeraars als Aegon en Reaal ondernamen de eerste stappen. De dekking voor dit soort veelvoorkomende inboedelschades gaat bij hen flink op de schop. Dit terwijl Reaal begin 2013 juist nog een product met hele ruime inboedeldekking op de markt bracht.

Verschillende maatregelen

Aegon verhoogde onlangs de premies en schrapte de dekking voor verlies. Klanten die schade aan consumentenelektronica niet laten herstellen bij een Aegon Schade Service-bedrijf moeten nu een eigen risico betalen.

Reaal introduceert in september eveneens een eigen risico maar dan meteen voor alle schades. Daarnaast beperkt de verzekeraar uitkeringen bij schade aan consumenten-elektronica, sieraden, overige kostbaarheden en contant geld. Ook verzekeraar Zelf verhoogde eerder het eigen risico, beperkte de dekking op sieraden en verkorte de nieuwwaarde-periode voor consumentenelektronica.

GEEN REACTIES