Verzekeraars versoberen pensioen voor eigen werknemers

In de hele verzekeringssector worden momenteel stappen gezet (dan wel overwogen) om de pensioenregeling voor de eigen werknemers te versoberen, vooral als gevolg van de lage rente.

Het gaat inmiddels concreet om Nationale-Nederlanden en Aegon. Bij Achmea wordt op dit moment nog onderhandeld. Voor werknemers bij verzekeraars die aangesloten zijn bij de CAO voor de sector, zijn afspraken gemaakt, maar is de impact nog onzeker. Dit blijkt uit nieuwsupdates op de websites van de CNV Dienstenbond en De Unie.

Bij het NN CDC-Pensioenfonds is voor komend jaar de pensioenopbouw verlaagd. Het opbouwpercentage daalt van 1,875% naar 1,552%. Dit betekent dat een werknemer in 2020 17,2% minder pensioen opbouwt. Het fonds neemt de stap omdat door de lage rente de vaste werkgeverspremie niet meer toereikend is. De maatregel geldt tevens voor de voormalige werknemers van Delta Lloyd.

Bij Aegon wordt het pensioen voor het personeel omgezet van een DB-regeling naar een beschikbare premieregeling. Begin deze maand hebben de vakbondsleden en de ondernemingsraad daarmee ingestemd. Door de wijziging wordt het risico van de hoogte van de pensioenuitkering overgedragen van de werkgever naar de werknemer. Aegon heeft hiervoor een compensatie geboden, maar onder meer De Unie wijst erop dat bij concurrenten van Aegon de compensatie ruimer was. Verder komt er geen zogeheten vlakke premiestaffel, wat volgens De Unie logisch was geweest in verband met de lage rente. Aegon ziet er vanaf vanwege budgettaire redenen.

Voor Achmea zijn de stijgende pensioenkosten een groot zorgpunt, stelt CNV. Door de dalende rente valt de pensioenpremie die betaald moet worden hoger uit dan oorspronkelijk begroot. ‘Dat geeft voor Achmea weinig ruimte voor het maken van andere cao-afspraken. Achmea heeft daarom bij CNV Vakmensen en de andere vakorganisaties aangegeven, dat de afspraken over de invoering van een 34-urige werkweek én een loonsverhoging afhangen van de afspraken over de beheersing van de pensioenkosten.’ In de onderhandelingen zijn de dossiers daarom aan elkaar gekoppeld.

Bij de Cao-onderhandelingen voor de verzekeringssector is afgesproken om tot 1 juli 2020 geen wijzigingen door de voeren. Eigenlijk is dat vanwege de lage rente wel nodig, maar omdat de benodigde premieverhoging volgens de Cao moet worden opgebracht door de werknemers, wordt daar voorlopig van afgezien. Dit besluit kan negatieve gevolgen hebben voor de pensioenopbouw, waarschuwen CNV en De Unie.

Bron: CNV Dienstenbond, De Unie

GEEN REACTIES