Verzekeraars steeds belangrijker als hypotheekverstrekker

Aegon, ASR en Delta Lloyd zijn qua marktaandeel stevig gegroeid met 2,7% en 1,9% ten koste vooral van Rabo die 4,4% moest prijsgeven.

Dat blijkt uit de IG&H Hypotheek Update Q4 2013. Aegon is de grootste stijger van 2013 met maar liefst 2,7% gewonnen marktaandeel. Het marktaandeel van Aegon groeide in elk kwartaal van 2013 en is groter dan ooit. Navraag van IG&H bij Aegon leert dat ze al jaren een relatief stabiel bedrag aan verzekeringsgeld uitzetten in de hypotheekmarkt. De groei in marktaandeel is dus vooral te verklaren door de daling van de totale marktomvang. Daarnaast had Aegon in het afgelopen jaar iets meer ruimte om geld uit te zetten, doordat zij in 2013 – in lijn met de huidige maatschappelijke wens – een Hypothekenfonds geïntroduceerd heeft voor institutionele pensioenklanten die willen beleggen in de hypotheekmarkt.

ASR Bank en Delta Lloyd zijn ook grote stijgers in 2013, beide met 1,9%. ASR Bank heeft met 2,2% in het vierde kwartaal wel flink marktaandeel verloren, terwijl Delta Lloyd juist gegroeid is in het vierde kwartaal.

Syntrus Achmea, dat pensioengeld investeert in hypotheken, heeft zijn marktaandeel in het vierde kwartaal constant weten te houden. Ten opzichte van 2012 is het een opvallende stijger (+1.0 % marktaandeel).

Grootste daler over heel 2013 is de Rabobank, die ten opzichte van 2012 4,4% marktaandeel inleverde. Het marktaandeel van Rabobank is hiermee in geen enkel jaar sinds IG&H de marktcijfers bijhoudt (2006) zo laag geweest. Rabobankdochter Obvion heeft in 2013 1,4% marktaandeel verloren.

De ING Bank daalde 1,7% in marktaandeel t.o.v. een jaar eerder. Van de drie grootbanken is alleen ABN AMRO in staat geweest zijn marktaandeel te vergroten.

Marktherstel

De hypotheekomzet is t.o.v. 2012 over heel 2013 met 19% gedaald en het aantal verkochte hypotheken met 15%. De omzet en aantallen in het vierde kwartaal 2013 zijn flink gestegen vergeleken met het derde kwartaal; in het derde kwartaal was al flinke groei t.o.v. tweede kwartaal. Na twee kwartalen van stijging lijkt het begin te zijn gemarkeerd van het herstel van de hypotheekmarkt

Het was ook een jaar van twee gezichten. Het eerste half jaar kenmerkte zich door de slechtste omzet en aantallen sinds de start van de kredietcrisis. Ook de huizenprijzen daalden nog flink met 8%. De tweede helft van het jaar liet opeens forse stijgingen zien in hypotheekomzet en aantallen.
De huizenprijzen zijn in de tweede helft van het jaar ook gestabiliseerd; in het derde en vierde kwartaal waren de huizenprijzen weliswaar lager dan een jaar eerder, maar ten opzichte van het voorgaande kwartaal bleven ze nagenoeg gelijkTegelijkertijd is het herstel nog broos en krabbelt de markt op vanuit een zeer diep dieptepunt.

Omzet en aantallen

De hypotheekomzet in 2013 komt uit op € 36,6 miljard. Dit ligt 19% onder het niveau van 2012 en maar liefst 70% onder het niveau van 2006. Na het zevende jaar op rij van (forse) krimp lijken er nu tekenen dat de bodem van de hypotheekmarkt is bereikt. De hypotheekomzet is immers zowel in het derde kwartaal (+21%) als in het vierde kwartaal (+25%) fors gestegen t.o.v. een kwartaal eerder. De hypotheekomzet in het vierde kwartaal is weliswaar nog 14% onder die in het vierde kwartaal van 2012, maar dit kwartaal was uitzonderlijk sterk doordat mensen massaal wilden profiteren van de oude hypotheekregels die per 1 januari 2013 werden veranderd.

Het aantal hypotheken volgt het beeld van het hypotheekvolume, maar de daling jaar op jaar is in aantallen slechts’ 15%. Door de daling van de huizenprijzen daalt de omzet sneller dan de aantallen. Er zijn in het vierde kwartaal 54,6 duizend hypotheken verkocht, 27% meer dan in het derde kwartaal en 9% minder dan in het vierde kwartaal 2012.

Meer informatie op de website van IG&H

GEEN REACTIES