Verzekeraars en brandweer versterken samenwerking

Leo de Boer: ррOm de samenwerking minder fragmentarisch en vrijblijvend te maken, gaan de koepels nu een strategische samenwerking aan.с

Brandweer Nederland en het Verbond van Verzekeraars slaan de handen ineen om leed en schade als gevolg van brand terug te dringen. Veel branden zijn met betrekkelijk eenvoudige maatregelen vermijdbaar of beheersbaar. Door kennisbevordering, -deling en -verspreiding willen brandweer en verzekeraars Nederland brandveiliger maken.

Voorzitter van de Raad van Brandweercommandanten Stephan Wevers en directeur Leo De Boer van het Verbond van Verzekeraars tekenden vandaag in de Risk Factory op de voormalige vliegbasis Twente een intentieverklaring voor strategische samenwerking. Kern is dat door het bundelen van kennis, menskracht, netwerk en financiële middelen beide organisaties hun maatschappelijke rol verder versterken door het vergroten van de brandveiligheid en het verminderen van branden, slachtoffers en schade.

Veel leed en schade

Een gezamenlijke aanpak is hard nodig, stellen beide koepelorganisaties. Het aantal slachtoffers van brand lag in 2013 op 52 doden en 600 gewonden. Naast de emotionele impact van brand is de financiële schadelast groot. Uit de Risicomonitor Woningbranden van het Verbond blijkt dat – op basis van brandclaims – jaarlijks zo’n 115.000 huishoudens de dupe zijn van een kleine of grote brand in hun woning. De schadelast bij bedrijfsbranden is ernstig: 2013 was een ‘brandrecordjaar’ met liefst 636,5 miljoen euro schade, in de eerste drie kwartalen van 2014 stond de teller ook alweer op 379,5 miljoen euro schade.

“Brandweer en verzekeraars werken al langer samen – onder meer in normcommissies en bij acties gericht op het vergroten van risicobewustwording”, stelt voorzitter Stephan Wevers van Brandweer Nederland. “Voorbeelden hiervan zijn de Brandpreventieweken, de ontwikkeling van preventie-instrumenten zoals Checklistbrand.nl en campagnes op beurzen.” Daarnaast werkt de brandweer al bijna dertig jaar samen met de door de gezamenlijke verzekeraars opgerichte Stichting Salvage in de hulpverlening na brand.

Intentieverklaring

Met de intentieverklaring onderschrijven brandweer en verzekeraars onder meer dat ze samen optrekken richting stakeholders om brandveiligheid en effectieve brandalarmering en -bestrijding te bevorderen. “Om de samenwerking minder fragmentarisch en vrijblijvend te maken, gaan de koepels nu een strategische samenwerking aan”, zegt Leo De Boer van het Verbond. Jaarlijks wordt hiervoor een plan van aanpak opgesteld. Ook gaan Brandweer Nederland en het Verbond invulling geven aan samen-werking en kennisdeling bij brandonderzoek.

GEEN REACTIES