Verzekeraars afwijzend tegenover tussentijdse overname pensioen-bv

Directeur-grootaandeelhouders slagen er niet in om het pensioen opgebouwd in hun pensioen-bv tussentijds af te storten bij een verzekeraar.

Verzekeraars staan afwijzend tegenover een tussentijdse overname van pensioenaanspraken die in de eigen bv zijn opgebouwd, omdat voor deze individuele gevallen de effecten van rentestand en levensverwachting niet in te schatten zijn. Dit blijkt uit een inventarisatie van adviesbureau Pensioen Perspectief (onafhankelijk pensioenadviesbureau), dat daaraan toevoegt dat dit staat haaks staat op het streven van het kabinet om de pensioen-bv aan banden te leggen.

Extra kosten

Directeur van Pensioen Perspectief, Jaap Harmsen: “Ofschoon het kabinet voornemens is om het pensioen ‘in eigen beheer’ af te schaffen, worden DGA’s die hier gehoor aan willen geven gedwongen om hun pensioen-bv overeind te houden. Het komt geregeld voor dat DGA’s het pensioen tussentijds willen afstorten. Bijvoorbeeld omdat het bedrijf is verkocht. Of omdat het bedrijf vanwege de crisis is gestopt en men elders in loondienst is gaan werken. Deze situatie kan voor de persoon in kwestie behoorlijk in de papieren lopen, omdat hij dan verplicht blijft om de bv alleen aan te houden vanwege het pensioen. Met alle doorlopende kosten als gevolg. Dan wil je als DGA voldoen aan de wensen van het kabinet om je pensioen in eigen beheer te stoppen en kom je er niet van af.”

Uit een recente brief van staatssecretaris Wiebes aan de Staten-Generaal blijkt dat er voor 31 miljard euro aan pensioen ‘in eigen beheer’ in de boeken staat. Het komt voor dat het feitelijk vermogen van de pensioen-bv minder is dan de verplichting volgens de balans. Als het pensioen wordt afgestort bij een verzekeraar kan onder voorwaarden van het feitelijke vermogen worden uitgegaan. Nu die afstorting niet mogelijk is, moet het pensioen blijvend op die hogere waarde worden geadministreerd. Jaap Harmsen: “In deze gevallen moet de pensioen-bv verplicht worden aangehouden. Die kosten gaan ten laste van het rendement. We zien zelfs voorbeelden dat er daardoor sprake is van een negatief rendement op het pensioenvermogen.”

Afschaffen eigen beheer

Harmsen: “Het kabinet wil het pensioen van de DGA in eigen beheer afschaffen. De Fiscale Oudedagsreserve (FOR) die mogelijk daarvoor in de plaats komt, is niet te vergelijken met een echt pensioen. En wil je als DGA een echt pensioen verzekeren? Dan is dit momenteel een onmogelijke opgave. Nog een argument om het pensioen ‘in eigen beheer’ niet te schrappen, maar te vereenvoudigen. De DGA kan immers nergens terecht voor een echt pensioen.”

GEEN REACTIES