Uitkeringsbedragen per 1 januari 2015

Per 1 januari 2015 worden de AOW, Anw, WW, WIA, WAO, ZW, TW, Wajong, Participatiewet (voorheen WWB), IOAW en IOAZ aangepast.

Deze aanpassing vindt plaats als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2015. De uitkeringen zijn gekoppeld aan dit wettelijk minimumloon.

Het minimumloon stijgt per 1 januari a.s. van € 1.495,20 naar € 1.501,80 bruto per maand.

Ook wordt per 1 januari 2015 het kindgebonden budget verhoogd voor alleenstaande ouders middels de alleenstaande-ouderkop (het kindgebonden budget wordt één maand vooruitbetaald). Hierdoor komt de 20 procent minimumloonaanvulling voor alleenstaande ouders in de AOW, Anw, TW, Participatiewet, IOAW en IOAZ te vervallen.

Voor een groep ouders in de Participatiewet, die de alleenstaande oudernorm ontvangen en per 1 januari 2015 géén alleenstaande-ouderkop op het kindgebonden budget krijgen, omdat zij een toeslagpartner hebben, geldt een overgangsrecht.

Voor deze afgebakende groep ouders wordt de verlaging van de uitkering door het overgangsrecht uitgesteld tot 1 januari 2016.

GEEN REACTIES