Verkort (EVC)traject Wft-module Pensioenverzekeringen

Het NGPO heeft het programma voor het verkorte traject Wft-module Pensioenverzekeringen ontwikkeld, dat bedoeld is voor adviseurs met ervaring in pensioenadvisering.

Het Nederlands Genootschap van Pensioen Opleiders (NGPO) is opgericht om voor de pensioenadviseur een kwalitatief hoogstaande opleiding te ontwikkelen en bestaat uit Edmond Halley pensioenmanagement, Hogeschool Markus Verbeek Praehep, Financieel College (voorheen Huibers Instituut), IFK en Dukers & Baelemans.

Voor adviseurs met ervaring in pensioenadvisering is een EVC procedure de kortste weg naar een WFT vergunning Pensioenverzekeringen. De ervaren adviseur vult een portfolio met bewijs van opgedane kennis en ervaring en laat zien dat dit voldoende aansluit bij de eind- en toetstermen van de Wft-module Pensioenverzekeringen. Alleen op de onderdelen waar nog kennis en ervaring ontbreekt, hoeft de adviseur aanvullende opleiding en training te volgen. Aansluitend aan deze opleidingen en trainingen maakt de adviseur een casus waarmee de portfolio compleet gemaakt wordt. De integratie van EVC procedure en opleiding in losse modules leidt tot het verkort traject.  Binnenkort is het mogelijk om via de deelnemende partijen in te schrijven voor de EVC-procedure. Dit traject start in het derde kwartaal van 2011. Het traject voor de beginnende adviseur zal begin 2012 starten. De deelnemers van het NGPO hebben binnenkort op hun website een tool beschikbaar, waarmee ingeschat kan worden in hoeverre het verkrijgen van het diploma Wft pensioenverzekeringen via een EVC procedure een reële optie is. Ook geeft de tool een indicatie met welke aanvullende lesmodules eventuele hiaten gedicht kunnen worden.

De modules

De verkorte opleiding is gesplitst in een module collectief pensioen en een module DGA pensioen. Beide worden voorafgegaan door een algemeen deel. Er wordt ook een workshop actuarieel rekenen aangeboden voor wie dit onderdeel nog onvoldoende onder de knie heeft of wil ophalen.

GEEN REACTIES