Verbond vindt conclusies over uitvaart voorbarig maar steunt provisieverbod

Het Verbond vindt het voorbarig dat de eerste indrukken van de AFM van een onderzoek naar de uitvaartbranche openbaar zijn gemaakt.

De waarnemingen zijn niet vooraf met de sector besproken, aldus het Verbond.

“Omdat een onderbouwing ontbreekt kunnen bovendien de gepresenteerde conclusies niet op hun geldigheid worden getoetst.

De afgelopen jaren zijn betekenisvolle stappen gezet om de dienstverlening aan de klant en de informatievoorziening over uitvaartverzekeringen verder te verbeteren. Tevens is de uitvaartsector sinds 1 januari 2010 onder strengere toezichtsregels van BGFO-2 gebracht. Die regels bepalen onder meer dat de adviseur de klant inzicht moet bieden in de provisie die hij ontvangt en bovendien dat de provisie passend moet zijn in relatie tot het geleverd advies. De sector verschilt op dit laatste punt fundamenteel van mening met de toezichthouder over de reikwijdte van de advisering en dienstverlening bij natura-uitvaartverzekeringen. Het in kaart brengen van uitvaartwensen en het overnemen van de zorgen en wensen met betrekking tot de uitvaart behoort, anders dan de AFM veronderstelt, nu juist tot de kern van de dienstverlening. Dat wordt ook door klanten in de praktijk zeer gewaardeerd. Bijzonder is verder dat uitvaartverzekeraars verweten wordt te werken met standaard-producten, terwijl daarmee juist solidariteit wordt georganiseerd.”

Deze kritiek laat overigens onverlet dat het Verbond van Verzekeraars er voorstander van is om het provisieverbod ook voor uitvaartverzekeringen te laten gelden.

“Wat dit betreft zijn we het helemaal eens met de minister en de AFM”.

GEEN REACTIES