Verbond van Verzekeraars sluit eerste convenant duurzaam ondernemen

Verbond van Verzekeraars sluit eerste convenant duurzaam ondernemen
© Pixabay

Het Verbond van Verzekeraars heeft naar eigen zeggen een wereldprimeur met het sluiten van een IMVO-convenant (Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). Dit convenant, dat deze zomer werd gesloten met ngo’s, vakbonden en de rijksoverheid, is bindend voor de leden. Het heeft vooral invloed op het beleggings- en investeringsbeleid van verzekeraars.

Aanleiding
Aanleiding voor de IMVO-convenanten was de ramp in een textielfabriek in Bangladesh in 2013. Daarop besloot de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking dat Nederlandse bedrijven hun internationale verantwoordelijkheden moeten nemen. Met risicosectoren moeten er convenanten worden gesloten om toekomstige rampen te voorkomen. Ook verzekeraars kwamen, met name vanwege hun internationale beleggingsbeleid, al snel in beeld. Na bijna twee jaar onderhandelen, op 5 juli van dit jaar, werd het convenant ondertekend, in aanwezigheid van de ministers Hoekstra en Kaag.

Krachten bundelen
Het convenant heeft een looptijd van vijf jaar. Iedere verzekeraar is zelf verantwoordelijk voor zijn beleggingsbeleid en de keuzes die daarin worden gemaakt, werd benadrukt in een webinar georganiseerd door het Verbond. Naast de juridische en wettelijke bepalingen gelden er geen uitsluitingen voor verzekeraars. “Maar dat wil niet zeggen dat we geen samenwerking kunnen aangaan. Integendeel, als wij als sector de krachten bundelen, helpt dat de dynamiek, maar het helpt ook om druk uit te oefenen op vermogensbeheerders. Op die manier helpen we ook weer om de wereld een stukje beter te maken”, aldus Jos Gijsbers (a.s.r.), lid van de werkgroep Duurzaam en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen van het Verbond, tijdens een webinar georganiseerd door het Verbond.

Optimaal evenwicht
Bij een goed beleggingsbeleid is er sprake van een optimaal evenwicht tussen het financiële rendement, het risicomanagement (de spreiding van de risico’s dus) en het maatschappelijk belang, oftewel de afspraken uit het IMVO-convenant. “Dat levert soms dilemma’s op, maar we zullen als sector echt aan de bak moeten. We moeten stappen zetten”, aldus Gijsbers.

Op 30 oktober organiseert het Verbond de eerste masterclass ‘Maatschappelijk verantwoord beleggen voor middelgrote en kleine verzekeraars.

Bron: Verbond van Verzekeraars

www.findinet.nl/newsletter/
Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

GEEN REACTIES