(Findinet) Verbond scherpt en vult factsheets aan

N.a.v. de formatie zijn twee onderwerpen toegevoegd: het ontslagrecht/de privatisering van de WW en de assurantiebelasting.

Daarnaast heeft het Verbond de andere onderwerpen in de Factsheets Verkiezingen geactualiseerd en aangescherpt.

Woningmarkt

Een van de belangrijkste prioriteiten voor een nieuw kabinet is de woningmarkt. Het Verbond is voorstander van een brede hervorming, maar is tegen de afspraken uit het Lenteakkoord, waarin staat dat alleen nog nieuwe lineaire en annuïteitenhypotheken in aanmerking komen voor hypotheekrenteaftrek. Volgens verzekeraars zet dat de woningmarkt alleen maar verder op slot.

Het Verbond pleit daarom voor een alternatief: hervorming van de woningmarkt conform de visie van de 22 economen. (zie ook Zesstappenplan voor duurzame financiering woningmarkt) Concreet betekent dit dat de hypotheekrenteaftrek geleidelijk daalt van 52 tot 30 procent. Die aanpak bereikt dezelfde doelen als het Lenteakkoord, zonder dat dit nadelige effecten heeft voor (potentiële) huizenbezitters. Daarnaast wil het Verbond diverse ‘flankerende’ maatregelen om starters te helpen, zoals bouwsparen en het meefinancieren van een restschuld.

Oudedagsvoorzieningen

Werkgevers en werknemers moeten keuzevrijheid krijgen bij de uitvoering van hun pensioenregeling, zodat ze kunnen kiezen voor een bij hen passende balans tussen zekerheid, prijs en ambitie.

Ontslagrecht

Nieuw is de factsheet over het ontslagrecht en de privatisering van de WW. Wat het ontslagrecht betreft, ziet het Verbond diverse verbetermogelijkheden. Wel moeten contante ontslagvergoedingen worden gehandhaafd om directe inkomensterugval te beperken, eventueel naast een opleidings- of transitiebudget. Daarnaast is een maximering van de ontslagvergoeding denkbaar, waarbij het onderscheid tussen jong en oud verdwijnt.

Assurantiebelasting

Een andere nieuwe factsheet gaat over de assurantiebelasting. Een aantal politieke partijen wil dat die wordt verhoogd, maar het Verbond is daar niet voor: natuurlijk moet de politiek zoeken naar mogelijkheden om het begrotingstekort terug te dringen, maar met het oog op de twee recente verhogingen (in 2008 werd de assurantiebelasting van 7 naar 7,5% verhoogd en in mei 2012 van 7,5 naar 9,7%) zou die dekking nu elders moeten worden gevonden. De rekening van een verhoging komt uiteindelijk immers terecht bij de consument en zakelijke klant en kan een lastenverzwaring van ruim tien procent betekenen.

GEEN REACTIES