(Findinet) Verbond positief over Adfiz-beloningsvisie

Het Verbond ziet de ╚Visie op een andere wijze van belonen van de financieel adviseur╚ als een uitwerking van het Adfiz visiedocument, waarop het positief heeft gereageerd. "In het laatste position paper bevestigt Adfiz dat bij financieel advies (FA) de beloning uitsluitend een zaak is tussen de klant en de adviseur. Het Verbond is zoals bekend voorstander van deze verandering van de beloningssystematiek en vindt het positief dat Adfiz er voor gekozen heeft ook alle arbeidsongeschikheids/inkomensverzekeringen mee te nemen in haar standpunt. Dit getuigt van politiek-maatschappelijk inzicht", aldus het Verbond.

"Eerder heeft het Verbond aangegeven dat het provisiesysteem bij Schadeverzekeringen kan worden behouden (mits zich geen waterbedeffecten voordoen). Adfiz schaart schadeverzekeringen en zorgverzekeringen onder verzekeringsadvies (VA). Adfiz pleit bij VA voor zachte transparantie (transparantie op verzoek van de klant). Het Verbond merkt op dat de klant op dit moment al kan informeren naar de hoogte van de provisie. Het Verbond pleit op dit punt voor de stap naar actieve transparantie(vooraf en automatisch), omdat de klant daar meer bij gebaat is.Adfiz pleit, net als het Verbond, ook voor een totaal bonusprovisieverbod.

De visie van Adfiz op de efficiencyvergoeding vergt nadere bestudering.

Zoals bekend pleit het Verbond voor het toepassen van de wettelijke DNB regels voor uitbesteding.

GEEN REACTIES