Verbond: Opstalverzekeraar moet forse premieverhoging beter uitleggen

Verbond: Opstalverzekeraar moet forse premieverhoging beter uitleggen
© Pixabay

Het Verbond gaat in overleg met de Consumentenbond over de vraag hoe de communicatie rondom premieverhogingen bij opstalverzekeringen kan worden verbeterd. Bij de bond komen regelmatig klachten binnen van consumenten die worden geconfronteerd met premieverhogingen van soms 75% tot 145%.

De Consumentenbond vindt dat wanneer een premie met meer dan 10% omhoog gaat, verzekeraars hun klanten expliciet en tijdig moeten vragen of ze daarmee instemmen. Dat kan door onder meer in de verlengingsbrief zowel de oude als de nieuwe premie te vermelden.

Ook het Verbond vindt dat onverwachte teleurstellingen zoveel mogelijk moeten worden voorkomen en premieverhogingen – ook ten aanzien van individuele klanten – goed moeten worden toegelicht. Het Verbond kan echter niet treden in het premiebeleid van verzekeraars omdat daarmee de concurrentie aan banden zou worden gelegd. Wel signaleert de brancheorganisatie dat de oplopende schadelast bij opstal-inboedelverzekeringen al enige tijd zorgt voor een opwaartse druk op de premies.

Kosteloos switchen
Bij schadeverzekeringen kunnen consumenten als ze niet akkoord zijn, nu al kosteloos switchen, meestal met een maand of een dag opzegtermijn. Verzekeraars hebben eerder een eind gemaakt aan de automatische verlenging van contracten om de positie van consumenten te versterken.

Centraal Beheer
Verreweg de meeste klachten van consumenten over woon- en opstalverzekeringen gaan over Centraal Beheer, aldus de Consumentenbond. Zo meldde een consument dat de premie van zijn Woonverzekering bij Centraal Beheer in één klap omhoog ging van €584 naar €1435 per jaar. Bij een ander steeg de premie van €680 naar €1640. Bij de opstalverzekeraars is Aon kampioen prijsstijging: daar steeg de gemiddelde premie in één jaar tijd met 56,7%.

Centraal Beheer verklaart dat de premieverhogingen komen door ‘een andere manier van berekenen’ en doordat er meer rekening wordt gehouden met veranderde weersomstandigheden. ‘Volstrekt ontoereikend’, vindt Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond. Ook moeten klanten soms zelf met de rekenmachine aan de slag om uit te vogelen hoeveel hun premie omhoog gaat. ‘Dat kan echt niet.’

Bronnen: Verbond van Verzekeraars, Consumentenbond

GEEN REACTIES