Tussenpersoon licht verkeerd voor en moet premie bromfiets vergoeden

Tussenpersoon licht verkeerd voor en moet premie bromfiets vergoeden
© Pixabay

Een verzekeringsadviseur informeert tot twee keer toe zijn klant verkeerd over de mogelijkheid van schorsing van een bromfiets en schiet daarmee tekort in zijn zorgplicht. Omdat hij geen gespreksnotities kan overleggen, wijst de Geschillencommissie van het Kifid de vordering van €330,- van de consument toe.

De staat van de bromfiets van de consument liet het niet toe er langer op te rijden en daarom stond deze in de opslag. Consument wilde de bromfiets bewaren vanwege sentimentele waarde. Consument heeft gevraagd aan de medewerkers van Tussenpersoon of het mogelijk was om de verzekering te annuleren als de bromfiets zou worden opgeslagen en niet op de weg zou rijden. Consument kreeg te horen dat dit niet mogelijk was. Er zouden slechts twee mogelijkheden zijn om de verzekering te beëindigen, namelijk de bromfiets verkopen of het bezit ervan opgeven.

Omdat consument elke maand wel de premie voor de verzekering moest betalen, had hij geen andere keuze dan de bromfiets te repareren en – voor een zeer lage prijs – te verkopen. Naderhand hoorde de consument van het Juridisch Loket dat het wel degelijk mogelijk is de dekking van een bromfiets te schorsen.

De tussenpersoon voert als verweer dat zijn medewerkers aan de consument hebben medegedeeld dat hij een schorsingsbewijs of vrijwaringsbewijs bij tussenpersoon moet aanleveren om vervolgens de verzekering te schorsen dan wel te royeren. Hierover kan hij echter geen gespreksnotities overleggen.

Hierdoor kan de Geschillencommissie niet vaststellen of, en zo ja, op welke wijze de consument adequaat is geïnformeerd en hij op grond van die informatie tot een weloverwogen beslissing heeft kunnen komen. De conclusie is daarom dat de tussenpersoon tekort is geschoten in zijn zorgplicht en als gevolg hiervan de schade van consument dient te vergoeden: € 330,-, te weten de verzekeringspremie over 12 maanden.

Bron: Kifid

GEEN REACTIES