Verbond mag van Adfiz aanschuiven bij AOV-adviesgesprek

Adfiz: рUiteraard staan wij altijd open voor gesprek met Verbond over wat aanbieders kunnen bijdragen aan kwaliteit van advies.с

Zowel Adfiz als het Verbond van Verzekeraars heeft gereageerd op de conclusie van de AFM, dat er het nodige te verbeteren valt op het gebied van de advisering met betrekking tot arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

Adfiz pakt handschoen op

“Adfiz en haar leden pakken die handschoen op”, zo luidt de reactie van de intermediairvereniging. “Goed AOV-advies staat al langer op de agenda bij de branchevereniging. Het rapport geeft aanleiding om verdere stappen te zetten in het verbeteren van kwaliteit van advies. Afgelopen jaren publiceerde Adfiz twee Clarus-rapporten die de AOV-producten helder classificeren op de belangrijkste productvoorwaarden. In de Ronde door het Land deze maand is aandacht gegeven aan AOV-advisering. En de komende periode zal Adfiz met haar leden een programma opzetten om het inventariseren en vastleggen van de gegevens van de klant te verbeteren, als basis voor passend AOV-advies. Als onderdeel van het programma ontwikkelen we in samenspraak met de AFM een format voor het opstellen van een AOV-klantprofiel dat gebaseerd zal zijn op de wettelijke eisen voor een passend AOV-advies.”

Daarbij vindt Adfiz het belangrijk dat de AFM ook in dit rapport wijst op de mogelijkheid van dienstverlening op maat.

Verbond wil aanschuiven

Het Verbond meldt dat de koepel samen met Adfiz en de AFM wil bespreken “op welke wijze ook bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen de kwaliteit een impuls kan krijgen.”

“Het Verbond en Adfiz gaan met de AFM bespreken op welke wijze deze procedures beter geborgd kunnen worden. Het Verbond werkt los daarvan aan de introductie van een ‘verzekeringskaart’ voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen waarop voor de klant in één oogopslag duidelijk is te zien welke elementen wel en niet verzekerd zijn. Uit praktijktesten met consumenten blijkt dat deze kaart een beter inzicht geeft in de polisvoorwaarden en de consument helpt bij het maken van een bewuste keuze, al dan niet in overleg met een adviseur. Invoering is voorzien in de loop van 2016.”

Adfiz: Verbond is welkom

Vindt Adfiz het goed dat verzekeraars zich kennelijk met de advieskwaliteit willen gaan ‘bemoeien’?

“Wij staan altijd open voor een gesprek met het Verbond over wat aanbieders kunnen bijdragen aan kwaliteit van advies. Daarbij kunnen we bijvoorbeeld denken aan de helderheid van productinformatie en polisvoorwaarden. Dat daar winst te halen is noemen zij zelf ook met de vermelding van de verzekeringskaart. En het blijkt ook uit onze eerdere Clarus-onderzoeken naar helderheid van polisvoorwaarden.”

GEEN REACTIES