Verbond kiest opnieuw Willem van Duin als voorzitter

Achmea boekt stevige resultaten ondanks pandemie
© Achmea

Willem van Duin (bestuursvoorzitter van Achmea) is door de ledenvergadering van het Verbond van Verzekeraars verkozen tot voorzitter voor de komende twee jaar. Hij neemt de hamer over van David Knibbe (CEO Nationale-Nederlanden). Van Duin was tussen 2008 en 2011 ook al voorzitter van de brancheorganisatie.

Scheidend voorzitter Knibbe blikte kort terug op zijn zittingsperiode, waarin de verkiezingen en het huidige overleg tussen de sociale partners over de arbeidsmarkt en pensioenen een dominante rol speelden. “Ik zie dat we er goed in geslaagd zijn om een meer maatschappelijk profiel neer te zetten als sector. Denk aan thema’s zoals klimaat en pensioen, maar ook als het gaat om de aanpak van fraude, cyberveiligheid en gezamenlijke initiatieven op het gebied van verkeersveiligheid, zoals de aanpak van afleiding in het verkeer en het in kaart brengen van ongevallen. Met onze Risicomonitor Verkeer kunnen verkeersveiligheidsorganisaties hun voordeel doen. Een ander mooi recent voorbeeld is de lancering van het predictiemodel voor ex-borstkankerpatiënten in samenwerking met patiëntenverenigingen en het Integraal Kankercentrum Nederland.”

Nieuw Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens
Ander punt op de ledenvergadering was de nieuwe Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars, waarmee de leden hebben ingestemd. De nieuwe code – bindende zelfregulering – is nodig nu de AVG van kracht is. De code geeft uitleg over hoe verzekeraars zich aan de AVG moeten houden en is tegelijkertijd voor consumenten een hulpmiddel om te begrijpen wat verzekeraars doen en mogen met hun gegevens.

Omgaan met risico’s
De Verbondsleden hebben verder ingestemd met een aanpassing van de kernwaarden in de Gedragscode Verzekeraars. De kernwaarden ‘maatschappelijk betrokken’ en ‘mogelijk maken’ blijven onderdeel uitmaken van de gedragscode, de kernwaarde ‘omgaan met risico’s’ gaat ‘zekerheid bieden’ vervangen. De leden van het Verbond vinden dat ‘omgaan met risico’s’ beter omschrijft wat verzekeraars doen, namelijk klanten helpen om te gaan met risico’s in een veranderende wereld waarin de onzekerheid toeneemt. Dat gaat verder dan verzekeren alleen: verzekeraars steken ook energie in (schade)preventie en daar past de kernwaarde ‘omgaan met risico’ beter bij.

Code Rendement en Risico afgeschaft
De gedragsregels die de sector zichzelf heeft opgelegd als het gaat om de pre-contractuele fase bij beleggingsverzekeringen en traditionele levensverzekeringen met winstdeling zijn de afgelopen jaren stapsgewijs verankerd in (Europese) wetgeving. Daarom biedt de Code Rendement en Risico sinds 1 januari 2018 in feite geen toegevoegde waarde meer voor consumenten. In de ALV hebben de leden van het Verbond daarom ingestemd met het schrappen van de Code Rendement en Risico.

Andere zelfreguleringsafspraken rondom beleggingsverzekeringen en traditionele levensverzekeringen, zoals vastgelegd in de Informatiemodellen beleggingsverzekeringen en Transparantie voor traditionele levensverzekeringen, zijn geactualiseerd.

Bron: Verbond van Verzekeraars

www.findinet.nl/newsletter/
Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

GEEN REACTIES