Sterk netto resultaat voor Yarden

Consumentenbond ziet af van juridische stappen tegen Yarden

Uitvaartverzekeraar Yarden heeft een goed jaar achter de rug. Het netto resultaat bedraagt € 15 miljoen, na uitkering van het (leden)voordeel van € 8 miljoen. Dit is fors meer dan de € 1,9 miljoen over 2016.

De premieomzet nam toe met ruim 4,4% tot € 75,3 miljoen. Het totaal verzekerde bedrag steeg van € 4,1 naar € 4,3 miljard. Yarden zegt dit vooral te danken aan het succes van de Mijn Laatste Wensen uitvaartverzekering, waarbij maximaal 50% van het verzekerde bedrag uitgekeerd kan worden in geval de verzekerde terminaal ziek is. Deze verzekering voorziet in een grote behoefte.

De omzet van uitvaarten steeg in 2017 eveneens, van € 113,9 tot € 114,3 miljard. De beleggingsopbrengsten namen toe van € 36,4 tot € 47,7 miljoen. Het aantal leden van Yarden nadert de miljoen. De klanttevredenheid over uitvaartverzekeringen steeg van 7,7 naar 7,9.

Solvabiliteit
De solvabiliteitsratio daalde echter van 159% naar 140%. Voor Yarden Uitvaartverzekeringen bedroeg de solvabiliteit ultimo 2017 zelfs 120%, onder het interne normniveau van 130%. Dit wordt veroorzaakt door strenge Solvency II-eisen, aldus Yarden: voor de risicomarge en het risico van massale afkoop van uitvaartverzekeringen door klanten, moest extra kapitaal worden aangehouden.

Het bedrijf heeft inmiddels maatregelen genomen om de solvabiliteit voor het verzekeringsbedrijf boven dit normniveau te brengen. Conform het vigerende kapitaalbeleid wordt herverzekering serieus overwogen.

Online dienstverlening
Yarden Uitvaartverzekeringen zegt dit jaar een versnelling door te maken binnen haar rol als online dienstverlener. Bestaande en nieuwe klanten krijgen door middel van de persoonlijke online omgeving ‘Mijn Yarden’ zoveel mogelijk de regie over het aanpassen van hun uitvaartverzekering wanneer zij daar behoefte aan hebben.

Andere ontwikkelingen waar Yarden in 2018 vol op inzet zijn elektrisch cremeren en resomeren, een nieuwe, duurzame vorm van lijkbezorging. Bij resomeren wordt het lichaam in water met loogzout afgebroken, waarna een wit poeder overblijft, vergelijkbaar met de as na een crematie. Yarden is een lobby gestart om de Wet op de Lijkbezorging aan te passen. Resomeren is al mogelijk in de VS en binnenkort waarschijnlijk in het Verenigd Koninkrijk en België.

Bron: Yarden

www.findinet.nl/newsletter/
Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

GEEN REACTIES