TVM verzekert verplichtingen buiten vervoerscondities

copyright Pixabay

Transportverzekeraar TVM gaat vanaf komend jaar ook verplichtingen verzekeren, die niet onder de vervoerscondities (zoals AVC/CMR) vallen.

Het gaat om de aansprakelijkheid voor de zogeheten ‘nevenverplichtingen’ of ‘extra werkzaamheden’. Vervoerders of chauffeurs maken hier vaak informele afspraken over met de ontvanger, zonder dat wordt nagedacht over mogelijke consequenties. Als voorbeeld noemt TVM dat uitsluitend gelost mag worden door een met name genoemde medewerker van de ontvanger, terwijl in de praktijk door tijdgebrek een situatie kan ontstaan dat de chauffeur andere medewerkers van de ontvanger laat lossen. In het geval er dan schade ontstaat is dit vervolgens onder de gebruikelijke condities niet gedekt.

Extra verantwoordelijkheid
De extra werkzaamheden leveren een extra verantwoordelijkheid op voor de vervoerder en chauffeur. Tot nu toe werd hier weinig of geen aandacht aan besteed, maar TVM signaleert dat de huidige rechtspraak op dit punt erg ver kan gaan. Daar waar “alles” was geregeld onder de bepalingen van het CMR-Verdrag worden de nevenverplichtingen buiten dit verdrag geplaatst en ontstaat een ander soort aansprakelijkheid. Deze aansprakelijkheid is niet beperkt op grond van de vervoersrechtelijke regelingen, maar onbeperkt op grond van het algemene aansprakelijkheidsrecht.

Mogelijke gevolgen
Wanneer een vervoerder of chauffeur niet voldoet aan de afgesproken nevenverplichtingen, dan kan dat een aantal vervelende gevolgen hebben, stelt TVM. Zo is er een onbeperkte aansprakelijkheid voor alle (gevolg)schade en kosten die uit de extra werkzaamheden kunnen ontstaan. Voorbeelden zijn vertragingen in productieprocessen, afkeuringen en kosten om fouten te herstellen. Daarnaast is er geen dekking onder de transportaansprakelijkheidsverzekering omdat er geen sprake is van schade in de zin van vervoerdersaansprakelijkheid volgens AVC/CMR.

Aansprakelijkheid beperken
TVM adviseert om ook algemene voorwaarden te gebruiken voor de nevenactiviteiten en naast de AVC/CMR, ook altijd (bijvoorbeeld) de FENEX Expeditie-voorwaarden overeen te komen voor alle nevenactiviteiten, die buiten de reikwijdte van de AVC/CMR vallen. Hierdoor wordt in veel gevallen de mogelijke aansprakelijkheid uitgesloten of aanzienlijk beperkt.

Meeverzekerd
Dit risico was niet verzekerd onder de huidige aansprakelijkheidsverzekeringen. TVM verzekert dit vanaf nu wel mee onder de dekking Transportaansprakelijkheid. De polisvoorwaarden voor de dekking voor Transportaansprakelijkheid worden per 01-01-2018 uitgebreid met een artikel over nevenactiviteiten. Alle dekkingen voor Transportaansprakelijkheid worden uitgebreid met deze tekst:
Ook verzekerd is uw aansprakelijkheid voor het financieel nadeel dat voor u ontstaat uit activiteiten:
– die u onlosmakelijk met een vervoersovereenkomst heeft aangenomen;
– die buiten de reguliere vervoersovereenkomst liggen;
– waarop geen dwingendrechtelijke wet- en regelgeving van toepassing is;
– waarvoor u op grond van het gewone recht aansprakelijk bent of wordt gesteld.
De schadevergoeding is maximaal € 250.000 per gebeurtenis en per verzekeringsjaar. Wanneer een vervoerder voor deze activiteiten (branche)voorwaarden bent overeengekomen, geldt er geen eigen risico. Zonder deze voorwaarden geldt er een eigen risico van 10% van de onder deze dekking vallende schade met een minimum van € 2.500 en een maximum van € 5.000.

Extra voorbeelden Nevenverplichtingen:
– Omdat een chauffeur precies weet hoe de goederen over enkele containers verdeeld zijn, geeft hij deze informatie door aan de opdrachtgever. Deze vult op basis van deze informatie de douanedocumenten in. Maar bij controle door de douane blijkt deze informatie niet te kloppen. De douane houdt de goederen een tijd vast en legt boetes op. De opdrachtgever stuurt een rekening voor de schade, kosten en boetes.
– Een chauffeur spreekt af om na het afleveren een klep te sluiten of een kraan om te zetten, of een reinigingssysteem aan te zetten. Of het pand of hekwerk af te sluiten en de sleutel in de brievenbus te doen. Vergeet een chauffeur dat, dan zijn de gevolgen daarvan voor rekening van de vervoerder.

GEEN REACTIES