Triodos Bank wil af van term ‘duurzaam’

Triodos bank wil af van term duurzaam

Triodos bank wil het woord duurzaam niet meer gebruiken in haar communicatie-uitingen. De reden: de aanbeveling ‘duurzaam’ heeft steeds minder betekenis en motiveert niet meer. Consumenten weten steeds minder goed wat de term inhoudt. En die onwetendheid zet onbedoeld een rem op een verdere verduurzaming van de samenleving. Dat concludeert Triodos Bank naar aanleiding van een marktonderzoek dat deze maand in opdracht van de bank werd uitgevoerd. “Het begrip heeft inmiddels te weinig zeggingskracht meer om mensen daadwerkelijk te activeren”, aldus Mathijs Bierman, directeur Triodos Bank Nederland.

De bank pleit daarom voor een alternatief taalgebruik dat de lading beter dekt en dat leidt tot relevante, dicht-bij-huis-verhalen die aansluiten op de belevingswereld van consumenten. “We moeten veel vaker praten over wat duurzaamheid nu eigenlijk is: alles wat een positieve impact heeft op deze ene aarde die we hebben, en op alles wat daarop leeft”, aldus Bierman. “Van ecologisch evenwicht tot sociale cohesie en van menswaardige zorg tot goed onderwijs. Alles wat mensen echt raakt in hun bestaan.”
Wel degelijk duurzame koopintentie bij breed publiek
Uit het onderzoek blijkt dat de consument wel degelijk bereid is duurzame producten te kopen. 85% procent is voornemens dat te doen als de prijs hetzelfde is. 42% is daartoe zelfs bereid als het product 10% duurder is. 15% let nooit op duurzaamheid bij zijn keuzes.
46% van de ondervraagden geeft aan positief te staan ten opzichte van ondernemers die claimen duurzame producten of diensten te leveren. Wanneer diezelfde ondernemers ook daadwerkelijk bewijzen dat ze duurzaam ondernemen, dan heeft zelfs 63% van de consumenten de intentie te kopen. Daar is nog een wereld te winnen voor ondernemers, aldus Triodos Bank.

Consument onvoldoende bewust van eigen invloed
Volgens Triodos Bank kunnen consumenten zelf eenvoudig een positieve verandering in gang zetten door gericht hun geld wel of niet aan bepaalde zaken uit te geven. Uit het onderzoek blijkt echter dat veel ondervraagden zich hiervan niet of nauwelijks bewust zijn. “Wij spreken zelf graag van de ‘veranderkracht’ die geld op je bank of in je portemonnee heeft”, zegt Bierman. “Maar ook dat heel concrete, alledaagse handelingsperspectief blijkt voor velen nog te abstract.”

 

Bron: Triodos Bank

GEEN REACTIES