Pensioenfondsen staan er iets beter voor, maar ‘we zijn er nog niet’

Grote pensioenfondsne staan er iets beter voor
© Px

De grote pensioenfondsen staan er iets beter voor dan een jaar geleden. Dat blijkt uit de overzichten over het vierde kwartaal van 2016. Vooral door de stijgende rente zagen de pensioenfondsen ABP, PME, zorgfonds PFZW en het fonds voor Metaal en Techniek (PMT) hun financiële posities in het vierde kwartaal verbeteren. Hun dekkingsgraden eindigden allemaal boven de 90%, zodat er niet gekort hoefde te worden. Maar alleen het pensioenfonds Bouw eindigde met een dekkingsgraad boven de wettelijk vereiste 105%.

‘Kou is nog niet uit de lucht’
De pensioenbestuurder zijn alle nog zeer voorzichtig in hun verwachtingen voor de toekomst. ‘De kou is nog niet uit de lucht, aldus bestuursvoorzitter Corien Wortmann-Kool van ABP. ‘Verlagingen in de komende jaren zijn niet uit te sluiten. De financiële situatie is nog steeds niet op het niveau waar we willen staan. De grilligheid van de renteontwikkeling is daarin heel bepalend.’

ABP schat nu in dat het de komende 5 jaar het pensioen niet of nauwelijks kan verhogen. De kans dat ABP de pensioenen in 2018 of volgende jaren moet verlagen, blijft aanwezig. Dat is aan de orde als eind 2017 de actuele dekkingsgraad onder de kritische grens zakt. Of als de beleidsdekkingsgraad tot en met 2020 onder het vereiste niveau van 104,2% blijft.

Ook Eric Uijen, voorzitter uitvoerend bestuur van pensioenfonds PME zegt: ‘We zijn er nog niet. Verder herstel is noodzakelijk om ook in de komende jaren de pensioenen niet te hoeven verlagen’. Door de rentestijging in het 4e kwartaal daalden de vastrentende beleggingen in de portefeuille van PME in waarde, maar de pensioenverplichtingen gingen hierdoor nog sterker omlaag. PME behaalde in het laatste kwartaal van 2016 een negatief beleggingsrendement van 1,6% op de totale beleggingsportefeuille.

Reële rekenrente
Jan Berghuis en Benne van Popta, werknemers- en werkgeversvoorzitters van pensioenfonds PMT pleiten voor een reëlere rekenrente. ‘Wij vragen nog steeds aandacht voor het gevaar van de huidige rekenmethodiek van deze rekenrente. Het kabinet kan hiervoor niet de ogen sluiten.’

Rendementen
ABP eindigde op een jaarrendement van 9,5%, PFZW op 12%, PMT op 11%, PME op 10,3% en Bouw op 12,1%.

 

GEEN REACTIES