Top-10 hypotheekverstrekkers danig door elkaar geschud

In het derde kwartaal blijven Rabobank en Aegon stabiel op plaats 1 en 3, maar de overige posities zijn allemaal veranderd.

IG&H constateert in haar Hypotheken update van het derde kwartaal van 2014 opmerkelijke verschuivingen in de marktaandelen van de top-10 hypotheekverstrekkers. Opmerkelijk omdat de vier grote holdings hun diverse labels vinden bij zowel de grootste stijgers als de grootste dalers.

De grootste stijger met 2,6% is ABN AMRO Bank. Florius daarentegen laat in het 3e kwartaal een stevige daling zien.

Rabobank-dochter Obvion groeit met 2,4% in het 3de kwartaal, terwijl Rabobank zelf 0,9% marktaandeel verliest.

Ook Achmea staat bij de stijgers en dalers: Achmea Hypotheekbank stijgt met 1,8% en Syntrus Achmea Hypotheken daalt met 0,9%.

Opvallende daler in het 3de kwartaal is ING Bank met een daling van het marktaandeel met 4,8%, terwijl Nationale Nederlanden juist een stijging laat zien met 1,4%.

De top-10 van het derde kwartaal ziet er als volgt uit (tussen haakjes de positie in het tweede kwartaal):

1 (1) Rabobank

2 (4) ABN AMRO

3 (3) Aegon

4 (2) ING Bank

5 (7) Obvion

6 (5) Florius

7 (8) Nationale Nederlanden

8 (6) Argenta Spaarbank

9 (13) Achmea Hypotheekbank

10 (11) ASR Bank

Beste kwartaal sinds de crisis

Het 3de kwartaal 2014 is het beste kwartaal in de aankoopmarkt in aantallen sinds de start van de crisis in 2008.

De hypotheekomzet is € 12,2 miljard in het 3de kwartaal van 2014 en is met een stijging van 33% fors hoger dan het 3de kwartaal van 2013. Het 3de kwartaal 2014 is daarmee het op één-na-beste kwartaal in termen van omzet van de afgelopen twee jaar. De gemiddelde hypotheeksom is voor het eerst sinds begin 2011 weer gestegen op jaarbasis (naar bijna €217.000), wat extra bijdraagt aan een goed kwartaal.
Aangezien het 4de kwartaal traditiegetrouw het beste kwartaal in een jaar is, zal de totale hypotheekomzet in 2014 fors hoger komen te liggen dan de € 36,6 miljard in 2013.

De ontwikkeling in aantallen geeft een realistischer beeld van de kracht van het herstel dan omzet, omdat bij aantallen het beeld niet vertekend wordt door de daling of stijging van de huizenprijzen. De cijfers laten een tweeledig beeld zien.

Enerzijds is het 3de kwartaal 2014 met 47.000 nieuwe hypotheken in aantallen het beste kwartaal sinds de start van de kredietcrisis in 2008 voor de aankoopmarkt (hypotheek voor aankoop woning). Dit is een stijging van 35% op jaarbasis en 11% op kwartaalbasis. Deze aantallen zijn voor het laatst in 2008 gehaald. Het verschil met de aantallen voor de crisis is nog wel zo’n 10 tot 20 duizend hypotheken per kwartaal, wat ongeveer 17% tot 30% minder is dan tijdens de topdagen.

Oversluitmarkt op zeer laag niveau

Anderzijds blijft de oversluitmarkt ook in het 3de kwartaal 2014 op een zeer laag niveau met ongeveer 9.500 verkochte hypotheken. Het 3de kwartaal 2014 is wel één van de betere kwartalen van de afgelopen twee jaar, maar met deze aantallen is er geen sprake van herstel. Ten opzichte van de topjaren is dit namelijk een daling van bijna 85%. Vroeger was de oversluitmarkt soms meer dan 50% van het totale aantal verkochte hypotheken in een kwartaal. In het 3de kwartaal was het aandeel oversluiters slechts 17%.

Het lage aantal oversluitingen, ondanks de historisch lage hypotheekrente, heeft meerdere oorzaken. Door de gedaalde huizenprijzen zijn veel huizen gefinancierd boven hun marktwaarde, wat niet alleen voor verstrekkers een reden is om terughoudend te zijn, maar ook voor klanten. Ze zullen immers, o.b.v. een nieuwe (lagere) taxatie, opslagen moeten betalen die de lage rentes veelal teniet doen. Het feit dat kosten voor oversluitingen niet meer mee te financieren zijn en de strenger geworden verstrekkingsnormen, dragen ook bij aan de gekrompen oversluitmarkt.

Meer informatie op de website van IG&H.

GEEN REACTIES