Leencapaciteit hypotheek een stuk lager in 2015

Iemand met een inkomen van € 50.000 kan bij een rentestand van 3,25% volgend jaar € 16.000 minder hypotheek krijgen.

Het verschil voor iemand met een inkomen van € 30.000 is ruim € 9.000 en wie € 70.000 verdient ziet de capaciteit met ruim € 28.000 teruglopen.

Hier geldt dat de verschillen groter zijn naarmate de rente lager is. Bij een rentestand van 5% bijvoorbeeld zijn de verschillen bij een inkomen van € 30.000 ruim € 5.000, bij € 50.000: € 8.616 en bij € 70.000 ruim € 17.000.

Het Nibud houdt bij het bepalen van de hypotheeknormen rekening met de koopkracht van huishoudens en met de hypotheekrente. De koopkracht laat een wisselend beeld zien wat ook is terug te zien in de tabellen. Daarnaast speelt de daling van de gemiddelde hypotheekrente een rol bij wat er volgend jaar kan worden geleend.
Dit jaar is de rente van een hypotheek waarvan de rente 10 jaar vaststaat, gedaald van rond de 4,25% naar rond de 3,25%. Bij een lage rente kan er in principe meer geleend worden. De lagere rente zorgt er echter voor dat er minder hypotheekrente kan worden afgetrokken waardoor de leencapaciteit beperkt wordt. Het Nibud heeft de tabellen aangepast zodat er beter kan worden ingespeeld op deze renteschommelingen.

Zie verder het artikel Nieuwe normen per 2015 in de Tijdelijke regeling hypothecair krediet.

Meer voorbeelden op de website van Nibud.

GEEN REACTIES