Toename diefstal buitenboordmotoren

Het aantal diefstallen van buitenboordmotoren is in 2009 gestegen tot 1.938. In 2008 ging het om 1.752 gevallen Veruit de meeste buitenboordmotoren worden in Amsterdam gestolen, terwijl de meeste aangiften in de politieregio Fryslân worden opgenomen. Dat blijkt uit het rapport Vaartuigdiefstal 2009 van het KLPD.

Het Landelijk Vaartuigenteam van het KLPD stelt jaarlijks een criminaliteitsanalyse op voor de diefstal van pleziervaartuigen en buitenboordmotoren. Aan de hand van hot spots, hot moments en hot items brengt het korps de belangrijkste ontwikkelingen in de vaartuigdiefstal in kaart. Zo blijkt uit de cijfers over 2009 dat Haarlem dé hot spot was voor de diefstal van buitenboordmotoren. Met een toename van maar liefst 229 procent is Haarlem in een jaar tijd steden als Loosdrecht, Sneek en Leeuwarden voorbijgesneld.

Terugvinden

In de hot moments is vorig jaar weinig of geen verandering gekomen. Zowel de vaartuigen als de motoren worden tijdens het vaarseizoen gestolen, met een piek in juli en augustus. Opmerkelijk is wel dat het aantal gestolen buitenboordmotoren is gestegen, maar het terugvindpercentage juist is gedaald. Zo werden in 2008 nog 117 (van de in totaal) 1.752 gestolen buitenboordmotoren teruggevonden, terwijl er in 2009 slechts 58 (van de 1.938) motoren zijn teruggevonden.

Het beschikbare cijfermateriaal over 2009 is gebaseerd op het aantal aangiften dat bij het Landelijk Vaartuigenteam van het KLPD wordt aangeboden en lang niet alle diefstallen worden bij de politie gemeld.

GEEN REACTIES