Toegevoegde waarde banken in 2009 met bijna 50% gestegen

Het CBS heeft berekend dat de toegevoegde waarde van het Nederlandse bankwezen in 2009 met bijna 50 procent is gestegen naar ruim 24 miljard euro. Volgens het CBS is de belangrijkste oorzaak van deze stijging van de productiewaarde van banken gelegen in de forse daling van de beleidsrente van de Europese Centrale Bank (ECB) in 2009. Deze bedroeg 4,25 procent in begin oktober 2008, maar is gedaald tot 1 procent vanaf mei 2009. Dit antwoordt minister De Jager van Financiën op vragen van CDA-Kamerlid Elly Blanksma met betrekking tot ´dure hypotheken´.De antwoorden van de minister (pdf)

Op eerdere Kamervragen antwoordde de minister al dat uit onderzoek van de AFM naar voren is gekomen dat consumenten op dit moment onvoldoende inzicht hebben in de fluctuatie en de opbouw van het in rekening gebrachte variabele rentepercentage.
"Hierdoor kunnen consumenten de risico´s die zij lopen door fluctuatie van de variabele rente niet goed inschatten. Ik heb eerder aangekondigd op korte termijn over te gaan tot de consultatie van een Algemene Maatregel van Bestuur inzake variabele rente. De eerste resultaten van het onderzoek van de NMa hebben mij echter doen besluiten om in een breder kader te kijken naar deze ontwikkelingen op de hypotheekmarkt."

GEEN REACTIES