Nieuw toetskader hypotheken in AMvB

Minister de Jager heeft het nieuwe toetskader hypothecaire kredietverlening verwerkt in een Algemene Maatregel van Bestuur en die aan de Raad van State voorgelegd. Tegelijkertijd geeft minister de banken tot 1 februari 2011 de tijd om een gedragscode op te stellen met verscherpte regels om ongewenste overkreditering bij hypotheekverstrekking tegen te gaan.

Het nieuwe toetskader hypothecaire kredietverlening dat tot stand komt in overleg met de Autoriteit Financiële Markten bevat onder andere de volgende maatregelen:

  • Het beperken van de maximale lening tot 112% van de waarde van de woning met een aflossing in de eerste 7 jaar tot 100%;
  • Het beperken van de mogelijkheden om meer te lenen dan volgens het inkomen passend is, door vast omschreven uitzonderingsmogelijkheden;
  • Betere aansluiting van de gedragscode consumptief en hypothecair krediet

Zelfregulering

Mocht het de banken lukken een gedragscode op te stellen die voldoet aan alle eisen voor consumentenbescherming dan zal de minister op dat moment afwegen of voorkoming van overkreditering goed geborgd kan worden met zelfregulering. De Tweede Kamer zal bij deze afweging betrokken worden.

Minister De Jager: "Waar het mij om gaat is dat de regels tegen ongewenste overkreditering worden aangescherpt. Dit is in het belang van de consument. Op welke wijze dit gebeurt vind ik minder belangrijk. Als de bescherming van de consument maar afdoende wordt geregeld."

GEEN REACTIES