Theo Gommer over risico’s van afstempelen DGA-pensioen

Volgt geen toestemming dan kan de pensioenaanspraak belast worden op basis van de stelling dat het pensioen “illusoir” is gemaakt.

Nadat Minister De Jager tot tweemaal toe geen faciliteit wilde creëren voor de DGA met te weinig pensioenkapitaal, verraste Staatssecretaris Weekers plots vlak voor de verkiezingen door op Kamervragen van partijgenoten tegemoet aan de wens van DGA’s om ook pensioen te kunnen afstempelen. Artikel 19b lid 9 LB wordt geïntroduceerd per 2013 (zie ook: Voorwaarden afstempelen DGA-pensioen bekend). De eisen zijn de volgende:

  • als er minder dan 75% vermogen is gerelateerd aan de fiscale pensioenvoorziening;
  • mag eenmalig op pensioendatum afgestempeld worden;
  • waarbij de vrijval van de pensioenverplichting tot de winst behoort.
  • Dit geldt ook voor ingegane pensioenen tot en met 2015.

Er wordt echter pas toestemming gegeven – in een niet voor bezwaar vatbare beschikking – als aangetoond kan worden dat er te weinig pensioenvermogen is als gevolg van slechte ondernemings- of beleggingsresultaten. Hierbij wordt rekening gehouden met de schuldvorderingen tussen de BV en de DGA en de dividenduitkeringen in de afgelopen 10 jaar.

De vraag is dan of de DGA niet zijn eigen graf graaft? Immers, dé reden waarom er vaak te weinig pensioenvermogen is, is juist de rekening-courant verhouding en/of dividenduitkeringen gebaseerd op de fiscale en niet op de (veelal aanzienlijk hogere ) commerciële pensioenverplichting. Als er vervolgens geen toestemming wordt gegeven, zal het vervolg zijn dat de inspecteur de pensioen-aanspraak belast op basis van de stelling dat het pensioen ‘illusoir’ is gemaakt (en er dus de facto is afgezien), inclusief revisierente.

Voor de gevallen waarin het ontbreken van voldoende vermogen wél te wijten is aan de slechte ondernemings- en/of beleggings-resultaten kan de DGA beter kiezen voor of uitkeringen tot de ‘pot’ leeg is en dan afzien van het restant of het resterende pensioenkapitaal afstorten bij een verzekeraar. Overigens gaat de belastingdienst ook dan eerst na waarom er weinig kapitaal is alvorens toestemming te geven.

Al met al dus een grotendeels ‘loze’ faciliteit die wél aangeeft dat de nadruk – ook bij de DGA – steeds meer komt te liggen op de aanwezigheid van het pensioenkapitaal in de uitkeringsfase. Schuldvorderingen op de DGA moeten dan terugbetaald zijn om het ‘kasrondje’ in de uitkeringsfase te voorkomen, waarbij uitsluitend de BV wordt voorzien van voldoende kapitaal om de LB te kunnen betalen. Het worden nog ‘hete’ pensioenjaren voor DGA’s!

Mr J. Theo Gommer MPLA is partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice, advocaat bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten en voorzitter van de NOPD.

GEEN REACTIES

LAAT EEN REACTIE ACHTER