Structureel te weinig aandacht voor risicobeheer

De belangrijkste conclusies van de Commissie Beleggingsbeleid en Risicobeheer (de commissie Frijns) in het rapport Pensioen: рOnzekere zekerheidс:

  • De pensioenfondssector is heterogeen en wordt steeds complexer.
  • De pensioenfondsen worden mede door ontgroening en vergrijzing steeds kwetsbaarder.
  • Pensioenfondsen hebben structureel te weinig aandacht voor risicobeheer en uitvoering beleggingsbeleid.
  • Reëel kader dient leidend te zijn; nu ligt door Financieel toetsingskader (FTK) te veel nadruk op nominale dekkingsgraad.
  • Specifieke kenmerken van pensioenfondsen worden onvoldoende vertaald in beleggingsbeleid.
  • Maatschappelijk verantwoord handelen geen geïntegreerd onderdeel risicobeheer en beleggingsbeleid.
  • Het governance model behoeft verbetering.

Zoals bekend pleit de commissie voor meer deskundigheid in de pensioenfondsbesturen.  Daarnaast wil de commissie continue transparantie via de website van pensioenfondsen, zowel ten aanzien van ambitie en doelstellingen van risicobeheer en beleggingsbeleid, als de wijze van uitvoering en de monitoring door het bestuur. "Immers, pensioenfondsen ervaren niet tot nauwelijks de ‘reinigende tucht’ van concurrentie. En verantwoording is niet alleen zaak van een verantwoordingsorgaan."

De commissie adviseert dat de sector in samenspraak met DNB voortdurend investeert in verbetering, toetsing en meting van risicobeheer, beleggingsbeleid en uitvoering. En daarnaast om in samenspraak met de AFM te investeren in de voortdurende verbetering van de wijze van communicatie en ook het meten van het succes van de communicatie met de deelnemers.

GEEN REACTIES