Strenge acceptatiecriteria AOV niet alleen voor fysieke beroepen

copyright Pixabay

Behalve voor fysieke beroepen als dakdekker en betonvlechter gelden strenge acceptatiecriteria voor een AOV-verzekering ook voor creatieve en horecaberoepen.

Dat komt naar voren in een vergelijkend onderzoek dat MoneyView deed onder 11 arbeidsongeschiktheidsverzekeraars. Het onderzoek spitst zich toe op beroepen die niet of niet tot de eindleeftijd van 67 verzekerd kunnen worden. De veronderstelling dat het dan vooral gaat om fysieke beroepen (handenarbeid) gaat deels op. Voor betonvlechters en dakdekkers is er niet één verzekeraar die de mogelijkheid biedt om een eindleeftijd van ouder dan 62 jaar aan te vragen. Ook voor hoveniers is het lastig, hoewel bij dit beroep nog drie verzekeraars zijn waar de eindleeftijd van 67 geldt. Wanneer je eigenaar bent van een stukadoorsbedrijf maar niet meewerkt, dan ziet het er beter uit: bij 8 van de 11 is er acceptatie tot 67 jaar.

Creatief
Het fysieke beroep is echter is geen sluitend criterium, stelt MoneyView. Ook ondernemers in bijvoorbeeld de horeca en ondernemers met een creatief beroep kunnen zich maar beperkt of helemaal niet verzekeren voor arbeidsongeschiktheid in hun eigen beroep. Zo worden een kunstschilder en een auteur bij respectievelijk vijf en vier van de elf onderzochte verzekeraars niet geaccepteerd. Anderzijds zijn er voor de auteur ook vijf verzekeraars die een AOV aanbieden tot 67 jaar; bij de kunstschilder zijn dit er twee. Een café-restauranthouder is wat beter af: daar bieden zes verzekeraars de eindleeftijd van 67, twee tot zestig, één tot 62 en één verzekeraar accepteert deze beroepsgroep niet.

Veelal geldt volgens MoneyView: hoe hoger de beroepsklasse, hoe risicovoller het beroep wordt beoordeeld en hoe lager de maximum eindleeftijd. Ten opzichte van ondernemers met een beroep in bijvoorbeeld beroepsklasse 1, betaalt deze categorie ondernemers verhoudingsgewijs een groter deel van het inkomen aan premie. Daarnaast is bij een aantal beroepen acceptatie soms alleen mogelijk op basis van passende arbeid, signaleert MoneyView.

Betaalbaar
Het onderzoeksbureau erkent dat het uiteindelijk een keuze van ondernemers is welk beroep hij of zij uitoefent. ‘Desondanks zouden verzekeraars vanuit het oogpunt van solidariteit gestimuleerd mogen worden hun producten beter betaalbaar te maken voor de moeilijk verzekerbare zelfstandige. In navolging op de en-blocbepalingen zou dit bijvoorbeeld kunnen door bindende zelfregulering vanuit het Verbond van Verzekeraars. Premie-inkomsten voor ‘lichte’ beroepen zouden dan gealloceerd kunnen worden naar de tariefstelling voor die van moeilijk verzekerbare zelfstandigen.’ Maar gezien de hevige concurrentie is het volgens MoneyView de vraag in hoeverre verzekeraars op eigen initiatief stappen in deze richting zullen zetten.

GEEN REACTIES