Steeds minder huiseigenaren hebben betalingsachterstand hypotheek

Steeds minder huiseigenaren hebben betalingsachterstand hypotheek
© Pixabay

Het aantal huiseigenaren met een betalingsachterstand op de hypotheek daalt sneller dan voorheen, meldt het BKR in zijn halfjaarlijkse Hypotheekbarometer. Ten opzichte van een half jaar geleden daalde het aantal consumenten met een betalingsachterstand op hun hypotheek met ruim 8%. Dit is 1% hoger dan de daling van een half jaar geleden.

Sinds juli 2015 daalt het aantal mensen met een betalingsachterstand op hun hypotheek. Op 1 april dit jaar hadden ruim 73.000 consumenten een betalingsachterstand van minimaal drie maanden op hun hypotheek. Een half jaar eerder waren dit er nog bijna 80.000 en een jaar geleden zelfs nog bijna 86.000.

Deze dalende trend is vooral te verklaren doordat mensen hun achterstand hebben ingelost. Ten opzichte van een half jaar geleden kwamen er weliswaar bijna 3.800 nieuwe ‘probleemgevallen’ bij, maar tegelijkertijd wisten ruim 10.000 consumenten hun achterstand in te lossen.

Studieleningen verzwegen
Peter van den Bosch, algemeen directeur van Stichting BKR: “Het is goed nieuws dat de achterstanden op dit moment dalen, maar er is ook reden tot zorg. Vorige week waarschuwde Vereniging Eigen Huis nog voor fraude bij nieuwe hypotheken. Nieuwe kredietnemers verzwijgen op grote schaal financiële verplichtingen die voorvloeien uit studieleningen. De hieruit voortkomende overkreditering zal uiteindelijk leiden tot hogere achterstanden en vergroting van de schuldenproblematiek”.

40% lost binnen jaar betalingsachterstand op
De meeste mensen doen er tussen de 7 en 12 maanden over om tot herstel van de betalingsachterstand te komen; 40% van de consumenten met een betalingsachterstand lukt het om deze achterstand binnen een jaar in te lossen.

De meeste betalingsachterstanden (ruim een derde) bevinden zich in de leeftijdscategorie 41-50 jaar. Ruim 20% van de hypotheekaanvragen wordt gedaan door consumenten in deze leeftijdsgroep (cijfer HDN). “Waarom de achterstanden in deze leeftijdsgroep hoog zijn, kan te maken hebben met het feit dat in deze leeftijdsgroep de kinderen (gaan) studeren maar ook dat er relatief veel echtscheidingen plaatsvinden. Ook de impact van baanverlies zou een rol kunnen spelen”, aldus Van den Bosch.

Bron: BKR

GEEN REACTIES