Steeds meer dodelijke valpartijen

Steeds meer dodelijke valpartijen
© CBS

Het aantal mensen dat overlijdt na een valpartij, neemt toe. In 2016 overleden 3884 inwoners van Nederland door een val, dat is bijna 400 (11 procent) meer dan in 2015. De laatste twintig jaar nam het aantal dodelijke slachtoffers van een val trendmatig toe, de laatste vijf jaar is die stijging zelfs 60 procent. Dit meldt het CBS.

Oorzaak is niet alleen vergrijzing
In 2016 was drie kwart van de overledenen door een accidentele val 80 jaar of ouder. Tot 80-jarige leeftijd overlijden meer mannen dan vrouwen door een val, op latere leeftijden neemt de sterfte van vrouwen sterk toe. Bij vrouwen was 84 procent van de overledenen door een val ouder dan 80 jaar, bij mannen was dit 66 procent. Van de vrouwen was 42 procent van de overledenen 90 jaar of ouder, van de mannen 22 procent.

De toename van het aantal slachtoffers door dodelijke vallen komt echter niet alleen door de vergrijzing. Rekening houdend met de veranderende samenstelling van de bevolking naar leeftijd is het sterftecijfer door accidentele val tot 1998 trendmatig gedaald, vooral voor vrouwen. Daarna ging de sterfte geleidelijk omhoog. De laatste vijf jaar is zowel bij mannen als vrouwen het aantal dodelijke vallen met bijna 40 procent gestegen.

Naast de 3884 mensen die overleden door een val, stierven er in 2016 656 mensen door een vervoersongeval, 186 door vergiftiging, 86 door verdrinking. Er overleden dus bijna zes keer zoveel mensen door een val als in het verkeer.

Bron: CBS

GEEN REACTIES