Spaardeposito in buitenland: geen genade bij bijzondere omstandigheden

Spaardeposito in buitenland: geen genade bij bijzondere omstandigheden
© Pixabay

De toename van het aanbod aan deposito’s van buitenlandse banken, die vaak een hoger rentepercentage bieden dan Nederlandse partijen, heeft een keerzijde. Van de twaalf buitenlandse spaardeposito’s die momenteel in Nederland verkrijgbaar zijn via spaarplatforms, is het in tien gevallen bij geen enkele impactvolle gebeurtenis mogelijk om het deposito vroegtijdig kosteloos te beëindigen.

Bij vroegtijdige beëindiging krijgt de consument alleen de inleg terug en verliest hij/zij de opgebouwde rente. Dat meldt MoneyView in het Special item Spaarrekeningen en Deposito’s.

‘Onwenselijke voorwaarden’
De AFM publiceerde begin 2015 een beoordelingskader naar aanleiding van signalen uit de markt over ‘onwenselijke voorwaarden’ bij deposito’s. Hierin noemde de toezichthouder het wenselijk dat bij onverwachte impactvolle gebeurtenissen de consument zonder onnodig hoge drempels over zijn geld moest kunnen beschikken. Deze impactvolle gebeurtenissen zijn: aankoop van een huis, samenwonen, arbeidsongeschiktheid, scheiding, huwelijk, schuldsanering, overlijden, werkloosheid.

Om te zien hoe de markt hierop heeft gereageerd, analyseerde MoneyView de verschillen tussen 2015 en 2019. Vooral de buitenlandse partijen vielen daarbij in negatieve zin op.

Bij minder dan de helft (18) van de 41 aangeboden spaardeposito’s kan altijd eerder worden gestopt. De consument moet dan soms wel (indirect) opnamekosten betalen. Bij de vier spaardeposito’s waarbij alleen in geval van diverse specifieke gebeurtenissen kan worden beëindigd, geldt dat dat in alle vier de gevallen wel bij overlijden, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid kan.

Ongeacht de vraag of er wel of geen kosten moeten worden betaald in geval van vroegtijdige beëindiging van een deposito, willen niet alle banken daar zomaar aan meewerken. Sommige spaardeposito’s kunnen alleen worden beëindigd met toestemming van de bank. Bij andere producten kan dit, al dan niet kosteloos, alleen in geval van overlijden of bij ‘diverse’ specifieke impactvolle situaties.

Sinds 2016 worden via spaarplatformen buitenlandse deposito’s op de Nederlandse spaarmarkt worden aangeboden. Het is bij bijna al deze spaardeposito’s niet mogelijk om bij onvoorziene en impactvolle gebeurtenissen vroegtijdig kosteloos te stoppen. Van de 12 buitenlandse spaardeposito’s die momenteel in Nederland verkrijgbaar zijn via een spaarplatform, is het in 10 gevallen bij geen enkele impactvolle gebeurtenis mogelijk om het deposito vroegtijdig kosteloos te beëindigen. Bij vroegtijdige beëindiging krijgt de consument alleen de inleg terug en verliest hij/zij de opgebouwde rente. De ietwat hogere rentevergoeding bij deze buitenlandse deposito’s brengt blijkbaar met zich mee dat beduidend minder coulant wordt omgegaan met eerder stoppen in geval van (on)verwachte impactvolle gebeurtenissen.

Gezien de grote verschillen die bij spaardeposito’s gelden ten aanzien van het beëindigen, de vraag of het spaardeposito überhaupt vervroegd kan worden stopgezet en de eventuele kosten die hieraan verbonden zijn, is het voor consumenten van groot belang om van tevoren goed uit te zoeken welke voorwaarden van toepassing zijn, adviseert MoneyView. Een hoge(re) rentevergoeding gaat in de praktijk namelijk vaak ten koste van de mogelijkheden om eventueel eerder te stoppen.

Productrating
MoneyView heeft zoals gebruikelijk de stand van zaken opgemaakt in haar jaarlijkse benchmark, de MoneyView ProductRating.

In de ProductRating Dagelijks opvraagbare spaarrekeningen gaan de vijf sterren voor prijs naar: Knab (Knab Kwartaal Sparen), LeasePlan Bank (Flexibel Sparen), RegioBank (Eigen Huis Sparen).

De vijf sterren ProductRating voor Voorwaarden gaan naar: SNS (SNS Internet Sparen), Rabobank (Rabo InternetSparen, Rabobank Rabo SpaarRekening.

Bij de ProductRating Lange Termijn Deposito´s gaan de vijf sterren voor Prijs naar: Anadolubank (Alfa Depositorekening), Bigbank (Deposito) en Yapi Kredi Bank (Euro-Plus Deposito).

De Vijf sterren ProductRating voor Voorwaarden gaan naar: ABN AMRO (Spaar Deposito), ASN Bank (ASN Depositosparen), SNS (SNS Keuzedeposito).

Bron: MoneyView

GEEN REACTIES