Single met modaal inkomen is kansloos op de huizenmarkt

Single met modaal inkomen is kansloos op de huizenmarkt
© Pixabay

Amper tien jaar geleden raakten verkopers hun huis aan de straatstenen niet kwijt, nu is het voor sommige inkomensgroepen bijna onmogelijk om nog een betaalbare koopwoning te vinden. De Hypotheker becijferde dat voor alleenstaanden met een modaal inkomen slechts zes procent van het complete huizenaanbod betaalbaar is.

De single huizenkoper maakt nog de meeste kans in Groningen, Friesland en Drenthe. In de provincies Utrecht, Noord-Holland en Noord-Brabant is hun situatie het meest uitzichtloos. En hoewel tweeverdieners meer mogelijkheden hebben, lopen ook zij tegen de grenzen van het woningaanbod aan.

Modaal inkomen
Het modale inkomen in 2019 is vastgesteld op 36.000 euro. Met dit salaris kun je als single een hypotheek krijgen van ongeveer 163.000 euro. Voor een modaal inkomen voor tweeverdieners is De Hypotheker in het onderzoek uitgegaan van 60.000 euro (36.000 + 24.000 euro). Hiermee is het mogelijk een hypotheek te krijgen van zo’n 285.000 euro. Met deze bedragen is in kaart gebracht voor hoeveel woningen van het totale huizenaanbod deze inkomensgroepen in aanmerking komen.

In Groningen ligt het percentage betaalbare woningen voor de modale alleenverdiener op 24 procent van het totale woningaanbod. In Friesland is dat 16 procent en in Drenthe 14 procent. Maar door de sterk stijgende huizenprijzen in met name de Randstad is dit percentage in Noord-Holland gedaalde tot 3 procent, in Zuid-Holland tot 5 procent en in Utrecht tot een schamele 1 procent.

Voor modale eenverdieners die in een grote stad willen wonen, is de situatie nog uitzichtlozer. In Eindhoven komen zij in aanmerking voor 2 procent van het totale aanbod, in de stad Utrecht en in Almere is dat slechts 1 procent. Groningen (13 procent) en Rotterdam (10 procent) zijn nog het meest toegankelijk.

Tweeverdieners
Tweeverdieners met een modaal inkomen hebben meer mogelijkheden om een woning te vinden. In veel provincies en gemeenten komen zij in aanmerking voor meer dan de helft van de te koop staande woningen. Opnieuw zijn Groningen (63 procent) en Friesland (58 procent) positieve uitschieters. Maar in Noord-Holland is dat 23 procent, in Zuid-Holland 30 procent en in Utrecht 18 procent. Ook voor deze doelgroep is het aanbod in de afgelopen jaren flink gedaald. Groningen (60 procent) en Almere (52 procent) zijn de steden waar modale tweeverdieners het meeste kans maken op een woning, in Amsterdam (15 procent) en Utrecht (19 procent) het minst.

Zoals verwacht wordt in veel provincies door het schaarse aanbod regelmatig overboden, waardoor huizenkopers, naast de kosten koper, extra eigen geld moeten inbrengen.

Meer diversiteit woningaanbod cruciaal
Michel van den Akker, algemeen directeur van De Hypotheker, roept op tot meer diversiteit in het woningaanbod. “Vooral de alleenstaande huizenkoper met een modaal inkomen vist achter het net, terwijl deze groep alleen maar groter wordt. “Het is dan ook cruciaal dat er voldoende woningvoorraad beschikbaar is voor de modale inkomens. Dit is mogelijk door nieuwbouw in een betaalbare prijsklasse of door het stimuleren van de doorstroming onder senioren. Want een betaalbare woning moet voor iedereen mogelijk zijn, niet alleen voor de hogere inkomens.”

Bron: Hypotheker

GEEN REACTIES