Deel Raad van Commissarissen HDN stapt op

HDN ontwikkelt geautomatiseerde aanvraag bankgarantie

De RvC van het Hypotheken Data Netwerk (HDN) is drie leden armer. De commissarissen hebben aangegeven terug te treden vanwege een verschil van inzicht over de aanpak van incidenten met de Inkomensbepaling Loondienst (IBL)-rekentool. Daarnaast vinden zij dat in de nasleep van dit incident het RvC-lidmaatschap hen belemmert in het uitoefenen van hun dagelijkse werkzaamheden.

De aftredende RvC-leden zijn Martin Keegstra (Romeo Financiële Diensten), Christian Dijkhof (HypotheekCompany en voorzitter OvFD) en Michel van den Akker (De Hypotheker). De deelname van de organisaties die zij vertegenwoordigen aan de huidige en toekomstige werkgroepen en adviesorganen van HDN, blijven gehandhaafd. De overige vijf RvC-leden hebben aangegeven dat zij hun taken blijven uitvoeren.

De IBL-rekentool – een methode om het toetsinkomen van hypotheekaanvragers in loondienst te berekenen op basis van inkomensgegevens uit het UWV-verzekeringsbericht – bleek verkeerde uitkomsten te genereren. Eind februari werd duidelijk dat, sinds de eerste loonstrook over januari 2021, het hulpmiddel voor een beperkte groep klanten een te laag toetsinkomen heeft afgegeven, vanwege een niet ingevuld veld op het UWV-verzekeringsbericht.

Ondanks de volgens HDN beperkte omvang van dit voorval, is besloten om de rekentool vanaf 23 februari niet meer beschikbaar te stellen voor nieuwe aanvragen met UWV-verzekeringsbericht. Het instrument blijft wel beschikbaar voor herberekeningen en voor IBL-aanvragen van voor die tijd.

Wanneer de tool weer beschikbaar wordt, is nog niet duidelijk. Eerst worden er verbeteringen aan governance, processen en controls doorgevoerd. HDN heeft de Autoriteit Financiële Markten over het voorval en de genomen maatregelen geïnformeerd.

Het is niet het eerste incident met de rekentool. Tussen half augustus 2020 en eind januari 2021 bracht het instrument ten onrechte de fiscale bijtelling van een lease-auto niet in mindering op het toetsinkomen.

Bron: HDN

GEEN REACTIES