Scildon wil groei in mkb-segment versnellen

bron: Scildon

Verzekeraar Scildon (voorheen Legal & General) groeit naar eigen zeggen hard in het mkb-segment, maar wil deze groei verder versnellen door een omvangrijke mediacampagne.

Scildon richt zich met haar pensioenpropositie op werkgevers in het mkb van 50 tot circa 250 werknemers. Binnen dit segment groeit de verzekeraar naar eigen zeggen hard. Met de corporate campagne die gericht is op financieel adviseurs, accountants en mkb-ondernemers wil Scildon haar naamsbekendheid vergroten en de groei versnellen. Michel van Dam, commercieel directeur Scildon: “Het pensioenstelsel zal in de komende jaren veranderen. Wij verwachten dat de richting van deze veranderingen onderdeel is van de uitkomsten van het huidige formatie-overleg. Gelet op de adviezen van de SER zullen de veranderingen vooral liggen op meer individuele keuzen voor de deelnemers, meer flexibiliteit en betere transparantie van kosten en rendement. Het zijn precies deze elementen waarin Scildon vooroploopt.”

Financieel adviseur
De mediacampagne wordt meerdere maanden gevoerd. Onderdelen van de campagne zijn onder meer: radio commercials, billboards, banners en LinkedIn, testimonials en uitingen in vakmedia. Michel van Dam: “Door een krachtige meerjarige aanwezigheid in de media willen wij de naamsbekendheid van Scildon verhogen. Daarbij zullen we blijven communiceren dat wij exclusief samenwerken met onafhankelijk financieel adviseurs. Zeker voor het product collectief pensioen geloven wij dat het in het belang van de werkgever en de werknemers is om alleen met professionele ondersteuning deze belangrijke secundaire arbeidsvoorziening aan te bieden. Het gaat tenslotte om het toekomstig inkomen waar werknemers sterk afhankelijk van zijn. Dat vereist zorgvuldig advies. Ondernemers die naar aanleiding van de campagne contact zoeken met Scildon worden dan ook altijd in contact gebracht met de onafhankelijke financieel adviseur die deskundig is op het gebied van pensioen en onze producten betrekken in hun adviestraject.”

Scildon is partner van Findinet

GEEN REACTIES