Schrijnende bijbetalingskwesties bij waardeoverdracht niet versneld aangepakt

Bij waardeoverdracht kunnen zich schrijnende situaties voordoen, erkent minister Kamp. Met het pensioenveld en de STAR wordt geïnventariseerd hoe deze kunnen worden voorkomen of beperkt.

Dit antwoordt de minister op vragen van het CDA-Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt waarin hij erop aandringt dat “versneld de schrijnende bijbetalingskwesties moeten worden weggenomen of beperkt aangezien nu blijkt dat die problematiek zich juist ook bij de veel meer gebruikelijke middelloonregelingen voordoet”.

Uit de antwoorden van de minister, die een formeel karakter hebben en voornamelijk volstaan met verwijzingen naar de Pensioenwet, blijkt dat geen echte haast gemaakt wordt met het vinden van een oplossing.

“Ook anno 2011 wordt aan het voorschrift voldaan dat te allen tijde pensioenaanspraken zijn afgefinancierd. Voor zover aanspraken op het moment van waardeoverdracht (tijdelijk) niet zijn afgefinancierd, bijvoorbeeld wegens premieachterstand van de werkgever of omdat sprake is van een dekkingstekort bij één van de betrokken fondsen, dienen de aanspraken alsnog te worden afgefinancierd bij waardeoverdracht. De regels bij waardeoverdracht schrijven voor dat als de waarde van het gefinancierde deel van de aanspraken bij de oude pensioenuitvoerder kleiner is dan de overdrachtswaarde, dit tekort ten laste komt van de oude werkgever of het fonds waar de regeling was ondergebracht. Zo is gegarandeerd dat bij waardeoverdracht de over te dragen pensioenaanspraken zin afgefinancierd.

Affinanciering van aanspraken staat los van de eventuele bijbetaling in geval van uitgaande waardeoverdracht. Bijbetaling vloeit voort uit de regels waardeoverdracht.

Deze zijn erop gericht dat bij waardeoverdracht verschillen in gehanteerde rente of in tarieven tussen de betrokken pensioenuitvoerders, niet tot minder dan actuarieel gelijkwaardige pensioenaanspraken voor de deelnemer leiden.”
Terugstorting aan nieuwe werkgever

Een nieuwe werkgever kan inderdaad een terugstorting ontvangen van de verzekeraar, antwoordt Kamp op andere vragen (van Roos Vermeij en Pieter Omtzigt).

Het komt in de praktijk voor dat de oude werkgever feitelijk bijbetaalt voor additionele pensioenaanspraken voor de werknemer die naar een andere werkgever is vertrokken. “De werknemer ontvangt dan mogelijk meer dan wat het oogmerk is van de regels waardeoverdracht, namelijk actuarieel gelijkwaardige pensioenaanspraken vóór en na waardeoverdracht. Dat meerdere komt ten laste van zijn oude werkgever. Dat acht ik een ongewenst effect van de regels waardeoverdracht”, aldus Kamp. Hij neemt dit mee in zijn onderzoek naar de bijbetalingsproblematiek. Er wordt nu ambtelijk overleg gevoerd met de koepels van pensioenuitvoerders en ook dit zal met de Stichting van de Arbeid worden besproken.

Zie voor de regels met betrekking tot waardeoverdracht het Kennisportal Pensioen

GEEN REACTIES