Schenkaccijns heeft meer impact dan schenkingsvrijstelling

Eenvijfde van de huishoudens overweegt extra drank in te slaan met het oog op de accijnsverhogingen maar van de verhoogde schenkingsvrijstelling hoeft niet te veel effect te worden verwacht.

Dat meldt de ING BudgetBarometer over het vierde kwartaal 2013.

Met een score van 86 punten staat de ING BudgetBarometer op de hoogste stand sinds najaar 2011. Voor 2014 wordt een bescheiden koopkrachtstijging verwacht. Daarnaast zijn de aangekondigde overheidsbezuinigingen minder omvangrijk dan in de afgelopen jaren. Ook raken ze de consument minder hard in de portemonnee. Weliswaar hebben de pessimisten nog de overhand op de optimisten, maar hun verhoudingen komen steeds meer in evenwicht. Ruim een derde van de Nederlandse huishoudens zegt maandelijks geld over te houden; bijna een kwart komt tekort.

Nu hamsteren, volgend jaar vaker over de grens voor drank

De accijnzen op alcoholhoudende dranken gaat per 1 januari 2014 omhoog met 5,75%. Omdat winkeliers deze verhoging vrijwel zeker zullen doorberekenen in hun prijzen, merkt de consument dat in zijn portemonnee. Eén op de vijf huishoudens (19%) is van plan om vanwege deze verwachte prijsstijging nog even flink in te slaan vóór de jaarwisseling.

Door de accijnsverhoging wordt het aantrekkelijker om alcohol over de grens te kopen. Bijna een kwart van de alcoholgebruikende huishoudens geeft aan in het komend jaar vaker bij onze zuider- of oosterburen langs te gaan om de drankkast aan te vullen. In de grensprovincies wordt dit bovengemiddeld vaak gedaan.

Verhoogde schenkingsvrijstelling lijkt beperkt effect te sorteren

Tussen 1 oktober van dit jaar en eind 2014 kan iedereen een ander eenmalig tot 100.000 euro schenken. De maatregel is bedoeld als steuntje in de rug voor de woningmarkt.

Toch zegt slechts 2% van de huishoudens zich te laten beïnvloeden door deze regeling. Ruim 1 op de 8 huishoudens schenkt even veel als zij al van plan waren. De overgrote meerderheid (82%) van de huishoudens schenkt helemaal niet. Van alle huishoudens die schenken of dit overwegen te doen in 2014, geeft een ruime meerderheid (63%) aan een bedrag onder de 20.000 euro te zullen schenken, 7% zegt meer te zullen schenken en 30% weet het nog niet.

GEEN REACTIES