Ron Bavelaar over de hypotheekmarkt

Over nettopremies, klantbelang en nieuwe normen. “Er wordt teveel naar de maandlasten gekeken en niet naar de bedragen die maandelijks worden gespaard.”

De Hypotheekshop was de eerste grote hypotheekadviesketen die het idee van beloningstransparantie omarmde. “De consumenten moeten er op kunnen vertrouwen dat het advies niet provisie gestuurd is.” Dit uitgangspunt van algemeen directeur Ron Bavelaar vindt intussen binnen de branche op grote schaal navolging en wordt zelfs vanaf 2013 wettelijk vastgelegd in de vorm van een provisieverbod. Maar toen hij die gedachte in praktijk wilde brengen stuitte hij nog op de nodige weerstand. Zo bleek slechts een handjevol aanbieders in staat (of bereid) de producten netto in de markt te zetten. Hoe is dat nu? “Bedrijven gaan daar nu heel anders mee om dan een paar jaar geleden”, constateert Bavelaar. “Ze moeten ook wel, want aan die ontwikkeling valt niet meer te ontkomen. Je ziet dat partijen haast maken. Ik verwacht dat het systeem van nettoproducten heel snel over de volle breedte gerealiseerd zal zijn.”

Bij het selecteren van een product kijkt De Hypotheekshop niet hoe aanbieders met het fenomeen nettoproducten omgaan. “Dat zou in strijd zijn met onze taakopvatting. Wij kijken alleen naar het belang van de klant. Als voor hem een provisieproduct de beste oplossing is, dan kiezen we die en wordt de provisie volledig verrekend met het declaratiebedrag. Zo hoort het. De keuze van een product heeft niets te maken met het beloningsbeleid. Het gaat om de manier waarop we ons laten betalen en dat is door de klant.”

Kentering

Klanten hebben toch alleen oog voor de nieuwe woning en zijn nauwelijks geïnteresseerd in de consequenties van de geldlening? Bavelaar spreekt van een kentering. “In het verleden zag je inderdaad bij een klant de drift om de droomwoning tegen bijna elke prijs te willen bemachtigen. Maar dat is nu anders. Veel mensen vragen zich wel degelijk eerst af welk bedrag zij maximaal kunnen lenen en bepalen daarna in welke prijsklasse zij een woning gaan zoeken. Het is vanzelfsprekend dat de adviseur daarbij een grote en verantwoordelijke rol vervult. Dat vraagt om individueel maatwerk en daar ook ligt de kracht van de onafhankelijke adviseur. Dat kan een bank niet bieden.”

APK

Hoe geeft De Hypotheekshop dat in de huidige beloningsstructuur handen en voeten? “De wettelijke nazorg moet je natuurlijk altijd bieden. Daarnaast bespreken we met de klant welke extra diensten we gaan verrichten en sluiten daarvoor een aparte overeenkomst af.” Aan welke niet wettelijke verplichtingen moeten we dan denken? Ron Bavelaar noemt als voorbeeld het ‘Hypotheekshop APK-certificaat’, dat staat voor Advies Periodieke Keuring. “We bieden de klant daarmee onder meer een tweejaarlijks updategesprek waarin we toetsen of de hypotheek en daaraan gekoppelde verzekeringen nog steeds passen bij de persoonlijke situatie van de klant.. Bovendien informeren we over belangrijke wetswijzigingen, politieke keuzes en kijken we wat de gevolgen zijn als iets verandert in de persoonlijke situatie. Verantwoord gaan lenen is één, maar verantwoord kunnen blijven lenen is net zo belangrijk.”

Verhuisboete

De AFM vindt dat de hypotheek maximaal 112% van de aankoopwaarde van het huis mag bedragen. “Ik kan de argumenten van de toezichthouder goed volgen”, zegt Bavelaar, “maar het is begrijpelijk dat het idee op dit moment nu de marktomstandigheden slecht zijn niet door iedereen van harte wordt omarmd. Laten we niet vertegen dat van die 12% het overgrote deel opgaat aan overdrachtsbelasting en andere aankoopkosten. Dat is als het ware de ‘verhuisboete’ die consumenten door diezelfde overheid wordt opgelegd zich. Er wordt door adviseurs en daardoor ook door consumenten nog te geïsoleerd gekeken naar de maandlasten. Het spaargedeelte binnen de maandlasten zijn natuurlijk geen kosten.. Maar ik heb het gevoel dat wel zo gerekend wordt.” Hij reageert met een zekere nuchterheid op de veranderingen. “Zo zit ik in elkaar ja. Ik maak me alleen druk over dingen die zijn te beïnvloeden. Voor de andere zaken steek ik liever energie in het vinden van oplossingen dan in het voeren van een achterhoedegevecht.”

Lees het gehele interview in ThemaMagazine Hypothekenevent 2011

GEEN REACTIES