Robeco: Nieuwe wetgeving moet tot level playing field PPI leiden

Eventuele anomalieƫn in gerelateerde wetgeving (bijvoorbeeld PW) zouden geƫvalueerd moeten worden om deze beter te laten aansluiten op de PPI-Wft wetgeving.

Robeco vraagt de wetgever om nieuwe wetgeving met betrekking tot de introductie van een Algemeen Pensioenfonds aan te grijpen om een level playing field te creëren voor premiepensioeninstellingen.

Robeco ziet de volgende concrete aandachtspunten:

Niet-risico dragend: De Wft beperkt de reikwijdte van de PPI expliciet door het dragen van bio-metrische risico’s uit te sluiten. In de praktijk wordt deze definitie vaak ruimer geïnterpreteerd. Er wordt vanuit gegaan, dat de PPI ook geen financiële risico’s (bijvoorbeeld volgend uit minimum rendement garanties) mag dragen. Graag vernemen wij een heldere uitspraak hierover;

Soort regeling: De Wft staat het de PPI toe om “premieregelingen en andere pensioenregelingen” te beheren, mits het risico niet wordt gedragen door de PPI. In de praktijk wordt deze definitie vaak enger geïnterpreteerd. Er wordt vanuit gegaan, dat de PPI alleen “DC regelingen” mag beheren. De verwachte nieuwe soorten contracten (bijv. de tussenvariant, het reële contract, het defined ambition contract), waarbij het risico veelal niet meer op de pensioeninstelling zelf rust, zouden derhalve ook in een PPI moeten kunnen worden ondergebracht;

Opbouw/Uitkeringsfase: De Wft beperkt de reikwijdte van de PPI ten aanzien van dit punt expliciet niet. In de praktijk wordt echter vaak gesteld, dat de PPI alleen actief mag zijn in de opbouwfase en verplicht is het opgebouwde vermogen over te dragen bij het ingaan van pensioendatum aangezien het langleven risico dient te zijn afgedekt en niet door de PPI zelf mag worden gedragen.

Dit biometrische risico in de uitkeringsfase kan – in lijn met de aanpak in opbouwfase – echter bij een derde partij orden neergelegd.

Tezamen met de huidige werkzaamheden gericht op aanpassing/afschaffing van de pensioenknip en streven naar “zachte rechten”, is dit een reden te meer zijn om te verduidelijken dat de PPI, onder bepaalde randvoorwaarden, wel de uitkeringsfase mag doen;

Risk carrier: De Wft beperkt de reikwijdte van de PPI niet voor wat betreft aan welke risk carrier het opgebouwde vermogen kan worden overgedragen op pensioendatum. In de praktijk lijkt de interpretatie te zijn, dat dit naar een verzekeraar dient te worden overgedragen. In de praktijk is overdracht naar andere risk carriers mogelijk en veelgevraagd, zoals een pensioenfonds, een captive, en buitenlandse IORP of de werkgever."

GEEN REACTIES