Riemen: uitlatingen van de AFM prematuur en ongepast

рHier is geen informatiebelang aan de orde. De AFM moet zich bij haar leest houdenс, zegt Riemen in een reactie aan IPNederland.

De Pensioenfederatie reageert op het Findinet-artikel Pensioenfederatie reageert venijnig op AFM.

Daarin verwijten wij algemeen directeur Gerard Riemen dat hij niet inhoudelijk ingaat op de speech van Harman Korte. “Riemen gaat wel degelijk nader op de materie in en in een artikel op de website van IPNederland legt hij uit waarom hij de uitlatingen van de AFM prematuur en ongepast vindt”, meldt de woordvoerder van de Pensienfederatie.

Enkele quotes uit het artikel

  • “De toespraak van de toezichthouder is om meerdere redenen bijzonder,” aldus Riemen in een reactie aan IPNederland. “Ten eerste vanuit het oogpunt dat een toezichthouder primair als taak heeft de wet na te leven. De Wet Bpf stelt doorsneepremie verplicht. Dat maakt de uitspraak politiek.
  • Ten tweede onderzoekt het Centraal Planbureau in opdracht van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de effecten van de doorsneepremie: wat zijn de pro’s, wat zijn de contra’s? De toezichthouder begeleidt dit onderzoek. Het is bizar dat de toezichthouder al een conclusie heeft getrokken.”
  • Er zitten veel aspecten aan de doorsneepremie. Onder meer dat die niet discrimineert op geslacht, leeftijd en gezondheid. De toezichthouder pleit nu voor discriminatie op leeftijd. Europese wet- en regelgeving verbiedt dat. Het is nogal politiek wat de toezichthouder doet.”
  • “Uit de eerste discussiestukken van de commissie die het CPB-onderzoek begeleidt blijkt dat het met de doorsneepremie niet zo zwart/wit ligt. Uitgerekend de toezichthouder komt dan met een oordeel.”
  • Een toezichthouder die volledig wordt betaald door de sector dient zich op de vlakte moet houden. “Een toezichthouder hoort geen beleid en politiek te bedrijven.”
  • “Hier is geen informatiebelang aan de orde. De AFM moet zich bij haar leest houden.”

Findinet-commentaar

Het punt waar Riemen aan voorbijgaat is dat de communicatie naar de deelnemers centraal stond in de speech van Korte, die expliciet pensioenuitvoerders betichtte met halve waarheden te komen. Een beschuldiging die je niet onbesproken laat als je ook maar enigszins denkt op dat gebied stevig in je schoenen te staan.

Riemen laat dat onderwerp buiten beschouwing en wekt de indruk dat de AFM voorstander is van het afschaffen van de doorsneepremie. Daarmee haalt de uitspraken van Korte uit de context.

Letterlijk zei Korte: “De systematiek wordt minder goed uitlegbaar naarmate meer werknemers niet hun hele loopbaan in hetzelfde fonds pensioen blijven opbouwen. Moet degene die vertrekt de achterblijver subsidiëren? Hier wordt open en eerlijk communiceren over hoe het werkt, ronduit ongemakkelijk. Als we er tegenaan lopen dat open zijn over hoe het zit, zo ongemakkelijk is, is er alle aanleiding om de systematiek te wijzigen.”

De vraag is of je hierin een oproep kan zien om de doorsneepremie af te schaffen. Feit is dat Korte inderdaad een alternatief schetst voor de doorsneepremie. Hij ‘denkt dus mee’ met de pensioenuitvoerders. Hij had dat ook achterwege kunnen laten. Dan had hij de belanghebbende commentatoren niet de kans gegeven deze zijsprong over te belichten. In elk geval is het een veeg teken dat niet ontkend wordt dat ‘de systematiek minder goed uitlegbaar is’ en dat ‘open en eerlijk communiceren ronduit ongemakkelijk is’. Om er maar over te zwijgen dat geen woord van verdediging is gevolgd op de aantijging van de ‘halve waarheden’.

GEEN REACTIES