Rechtstreeks vorderingsrecht werknemers bij private WGA

Op het moment dat de WGA volledig privaat wordt uitgevoerd, moet de werknemer een rechtstreeks vorderingsrecht hebben op de verzekeraar, vindt Nationale-Nederlanden. Adriaan Frijters, directeur Nationale-Nederlanden Zakelijk: "Dat geldt zowel met bet "Private uitvoering betekent optimale keuzevrijheid: in een privaat financieringssysteem zijn alle WGA-uitkeringslasten volledig verzekerd. Dat betekent dat werkgevers, ongeacht de WGA-lasten, vrij zijn om een verzekeraar te kiezen die het beste verzekeringsaanbod doet. Met alle kostenvoordelen van dien", noemt Frijters een essentieel verschil met de werkgevers die door ziekte van een enkele werknemer ´gevangen zitten´ bij het UWV.Als andere voordelen voor een volledig privaat systeem noemt hij onder meer: "Een private integrale keten leidt tot hogere arbeidsparticipatie en stimulering van benutting arbeidscapaciteit in combinatie met het eerder genoemde rechtstreekse vorderingsrecht van de werknemer op re-integratieondersteuning."

GEEN REACTIES