Rapport Swiss Re: verliezen CAR-verzekeringen nemen toe

copyright Pixabay

Het technisch verzekeringsresultaat op verzekeringen voor grote bouw- en engineeringprojecten staat al een aantal jaren flink onder druk, signaleert herverzekeraar Swiss Re.

Voor een belangrijk deel komt dit door overcapaciteit op de verzekeringsmarkt voor deze projecten. Dat leidt tot lage premies, die niet voldoende in verhouding staan met de risico’s. Volgens Siwss Re dalen de premies al meer dan tien jaar. ‘Bij sommige verzekeraars zijn de winstmarges dermate gedaald dat ze niet meer houdbaar zijn voor de lange termijn.’

Wereldwijd gaan er in de bouw/engineering-verzekeringsmarkt zo’n $21 mrd aan premies om, waarmee het een relatief bescheiden deel is (3%) van de totale zakelijke markt. Ongeveer de helft van deze 21 mrd komt voor rekening van CAR-verzekeringen, aldus de Zwitserse herverzekeraar.

Een andere reden voor de tegenvallende resultaten is volgens Swiss Re het verminderde niveau van de kwaliteitscontrole bij grote projecten, waardoor er meer claims bij verzekeraars binnenkomen. Het rapport signaleert dat op dit punt in de nabije toekomst verbetering kan optreden vanwege nieuwe technologische oplossingen. Binnen bouwbedrijven zelf en bij veel engineering start ups is er veel aandacht voor digitale technologie die zorgt voor een efficiënter bouwproces. Dat levert wel weer nieuwe risico’s op, zoals cyberdreigingen.

Een andere oorzaak voor eventuele resultaatsverbetering is gelegen in het feit dat sommige (her)verzekeraars zich terugtrekken van deze markt. Dat zorgt voor minder tekencapaciteit, waardoor de premies zich wat kunnen herstellen. In Nederland deed dit jaar Nationale-Nederlanden afstand van de CAR-portefeuille van Delta Lloyd.

Bron: Commercial Risk Online

GEEN REACTIES