Randstedelingen verhuizen naar Gelderland, Drenthe en Limburg

copyright Pixabay

Een trend die ook zijn sporen nalaat in de hypotheek- en huizenmarkt: inwoners van de Randstad trekken weg naar het midden en het oosten van het land.

Dat blijkt uit statistieken van het CBS. Vooral de regio Groot-Amsterdam heeft een negatief verhuissaldo: op elke 1.000 inwoners vertrokken er zeven uit de hoofdstad en directe omgeving. Ook Haarlem, de Zaanstreek en Den Haag zagen per saldo flink wat mensen de stad uit verhuizen naar elders. De regio’s Rijnmond (met onder meer Rotterdam) en Utrecht bleven daarentegen redelijk stabiel.

Zoals vaker in de afgelopen jaren profiteerden naastgelegen gebieden, bv het Gooi, het Groene Hart en de regio Alkmaar. Maar het CBS constateert dat Randstad-inwoners het ook steeds vaker verderop zoeken. In Gelderland betreft dit de omgeving Ede/Betuwe, de Veluwe en de Achterhoek, waar er per 1.000 inwoners zo’n drie bijkwamen. Ook het gebied van Oost-Groningen en Noord- en Zuidwest Drenthe zit in de lift; daar kwamen er gemiddeld vier per 1.000 inwoners bij. Verder hebben de regio’s die grenzen aan de hierboven genoemde gebieden een positief verhuissaldo, met als uitzondering Noord-Groningen en de regio Delfzijl.

Andere opvallende stijgers zijn Midden-Limburg en Zeeland, beiden met een plus van 3 per 1.000 inwoners. Daar staat tegenover dat Zuid-Limburg en Zeeuws-Vlaanderen weer een negatief verhuissaldo hadden.

Verder neemt het aandeel ouderen in de ‘trek uit de Randstad’ snel toe. Inmiddels is een derde van de Randstad-verlaters ouder dan vijftig. In 2015 was dat nog een vijfde. Het lijkt erop dat zij ‘cashen’ bij de verkoop van hun stadswoning en met behulp van de overwaarde dan een groot huis met tuin in de regio kunnen kopen.

GEEN REACTIES