(Findinet) Rabo: hypotheekrente niet te hoog

De hypotheekrente in Nederland is niet te hoog, reageert Rabobank op de stelling van de Nma. Integendeel, wie de gevolgen van de crisis bekijkt, ziet dat de tarieven zelfs aan de lage kant zijn. In Themabericht 2011-2 analyseert Rabobank de gevolgen van de financiële crisis voor de hypothekenmarkt. Die is in Nederland sterk afhankelijk van de mogelijkheden om te securitiseren (het bundelen van hypotheken en die bundels doorverkopen).

Rabobank erkent dat de Nederlandse hypotheekrente die tot aan de  crisis redelijk in lijn met het Europese gemiddelde bewoog, vanaf eind 2008, begin 2009in vrij korte tijd tot de hoogste van de eurozone is gaan behoren. "De crisis lijkt de Nederlandse hypotheekmarkt dus anders te hebben geraakt dan de meeste andere eurolanden. Het in internationaal perspectief relatief hoge Nederlandse hypotheektarief is nadrukkelijk een nieuw fenomeen, maar roept evengoed de vraag op welke factoren eraan ten grondslag liggen." Uit het onderzoek concludeert Rabobank dat gezien de omstandigheden zelfs gesproken kan worden van een relatief lage hypotheekrente. "Securitisatie bood tot aan de crisis soelaas in de krappe Nederlandse spaarmarkt waarin veel spaargeld via pensioen- en verzekeringsfondsen in financiële in strumenten –waaronder securitisaties– werd belegd in plaats van in de vorm van spaartegoeden op de bankbalansen beschikbaar te zijn voor directe bancaire financiering. In 2007 werd ruim een kwart van alle uitstaande Nederlandse hypotheken gefinancierd door middel van securitisaties, ruimschoots meer dan elders binnen het eurogebied. Die markt raakte tijdens de crisis volledig opgedroogd, waardoor de tarieven stegen. Daardoor gingen de hypotheektarieven in Nederland sterker omhoog dan in andere landen, verklaart Rabobank de door NMa geconstateerde trend.

GEEN REACTIES