Product-recalls vormen groeiend bedrijfsrisico, voorspelt Allianz

Product-recalls vormen groeiend bedrijfsrisico, voorspelt Allianz
© Pixabay

Defecte producten die moeten worden teruggeroepen vormen een groeiend bedrijfsrisico, dat grote financiële schade kan opleveren. De afgelopen tien jaar is het aantal terugroepacties aanzienlijk toegenomen in omvang en in aantal. Dit zegt Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) in een onderzoek. De auto-industrie is het meest gevoelig voor terugroepacties, gevolgd door de voedingsmiddelenindustrie en op de derde plaats de IT/elektronicasector, zo blijkt uit analyse van verzekeringsclaims.

De oorzaken van het groeiende aantal terugroepacties zijn legio. Strengere regelgeving en hogere boetes, de groei van het aantal internationaal opererende bedrijven met wereldwijde bevoorradingsketens, een kleiner aantal leveranciers, economische druk op Research & Development en productie én meer bewustzijn onder consumenten dragen allemaal bij aan de stijging van het aantal product-recalls. De gemiddelde kosten van een grote recall bedragen 12 miljoen dollar. Wanneer er meerdere fabrieken bij zijn betrokken en een ‘domino-effect’ ontstaat, kan de schade zelfs in de miljarden lopen.

Verlies van vertrouwen
Een defect gaspedaal waardoor een auto onbedoeld accelereert. Een uitbraak van verontreinigde pinda’s met als gevolg een wereldwijde omzetdaling van 25%. Dit zijn twee voorbeelden van product-recalls met een schade van miljarden euro’s. De afgelopen 5 jaar is er voor zo’n € 2 miljard dollar aan verzekerde schade geleden over defecte producten. Afgezien daarvan vormen recalls ook de voornaamste oorzaak van verlies van consumentenvertrouwen.

In het rapport “Product Recall: Managing The Impact of the New Risk Landscape” hebben onderzoekers van AGCS 367 recall-schades geanalyseerd uit 28 landen, verspreid over 12 industriële sectoren, tussen 2012 en de eerste helft van 2017. Defecten zijn de grootste oorzaak van recall-claims, gevolgd door besmetting/verontreiniging van producten. De gemiddelde kosten van een serieus recall-incident bedroegen 12 miljoen dollar, waarbij de onderzoekers aantekenen dat de kosten van het ernstigste incident dit bedrag ver overschreden. Tien incidenten leverden gezamenlijk de helft van de totale schade op.

Defecte airbags
In de auto-industrie, het meest gevoelig voor terugroepacties, bedroegen recalls meer dan 70% van de totale waarde. De oorzaken zijn complexere technologie, kortere testperiodes, het uitbesteden van R&D en de groeiende kostendruk. Door de technologische ommezwaai naar elektrische en autonoom rijdende auto’s zullen de recall-risico’s verder toenemen, verwachten de onderzoekers.

En doordat fabrikanten steeds vaker standaardcomponenten gebruiken, kan er een ‘domino-effect’ ontstaan naar andere leveranciers. Zo werden bij een terugroepactie ten gevolgde van defecte airbags uiteindelijk 19 leveranciers getroffen. De totale schadekosten werden geschat op 25 miljard dollar.

Fipronil
De drank- en voedingsindustrie, de tweede meest getroffen sector, heeft te kampen met 16% van de schades en gemiddelde recall-kosten van zo’n € 8miljoen dollar. Onvermelde allergenen en foutieve labels, of verontreiniging door glas, plastic en metalen deeltjes zijn oorzaken. Opvallend is het grote aandeel Aziatische producten dat teruggeroepen wordt vanuit Europa en de VS. Dit laat zien hoe de internationale bevoorradingsketen verschuift en ook dat er minder strenge controles zijn in die regio. Hoewel de controle in Nederland ook niet waterdicht is: het rapport herinnert ons weer aan het fipronilschandaal eerder dit jaar, waarbij miljoenen eieren en aanverwante producten werden teruggeroepen.

Hackers
Nieuwe oorzaken van recalls zijn innovatieve technologie en digitalisering, verwachten de onderzoekers. Hackers kunnen een product veranderen of verontreinigen door de geautomatiseerde productielijn over te nemen. Technologieën die nog onvoldoende zijn getest, zoals kunstmatige intelligentie en nanotechnologie, vormen ook een recall-risico. Dit wordt nog vaak onderschat door leveranciers. Aan de andere kant kunnen nieuwe ontwikkelingen in testmethodes sneller hacks ontdekken en daardoor zelfs levens redden.

Social media
Een ‘game changer’ bij recalls vormen de social media. Hiermee kan snel en effectief gecommuniceerd worden met klanten. Dit moet dan wel adequaat gebeuren. Eén verkeerde tweet of post kan aanzienlijke reputatieschade opleveren en de omvang van de recall-schade juist doen toenemen.

Ethische redenen
Een groeiende oorzaak van terugroepacties vormen claims om ethische redenen en reputatie. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van kinderarbeid of slavernij in de bevoorradingsketen, of wanneer halal of veganistische ingrediënten verkeerd op het etiket staan vermeld. Bij deze incidenten is terugvordering niet wettelijk verplicht maar wel het juiste om te doen.

Bron: AGCS

Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

GEEN REACTIES