Premie en dekking redenen voor overstap zorgverzekering

© ACM

De belangrijkste reden om over te stappen bij een zorgverzekering blijft een lagere premie, maar zorgdekking wordt ook steeds belangrijker voor consumenten. Van de ondervraagden in het onderzoek gaf 8% aan dit jaar te zijn overgestapt. Dat blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Daarnaast heeft een kleine 20% van de consumenten zich wel georiënteerd op een eventuele overstap, maar is niet overgestapt naar een andere verzekeraar. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar. Een derde van deze groep (7%) heeft de bestaande verzekering aangevuld of gewijzigd bij de eigen verzekeraar.

Verreweg het merendeel van de consumenten (ruim 70%) heeft zich niet op een eventuele overstap georiënteerd. Dit is in lijn met resultaten van eerdere jaren. De meesten geven aan tevreden te zijn met de huidige zorgverzekeraar. Bijna een kwart geeft aan vrijwel geen verschil te ervaren tussen de verschillende zorgverzekeraars. Een deel vindt overstappen te veel gedoe (21%), of te ingewikkeld (11%).

Dat er niet veel consumenten overstappen strookt niet met het ideaalbeeld van actieve, bewust-kiezende consumenten. Daarom gaan ACM en NZa onderzoeken of er andere factoren zijn die het voor consumenten moeilijk of vervelend maken om te kiezen tussen zorgverzekeringen, zoals beperkte vergelijkbaarheid en mogelijk onnodige complexiteit van zorgverzekeringen. De onderzoeken moeten leiden tot concrete aanbevelingen om de concurrentie op de zorgverzekeringsmarkt te versterken.

Het was de derde keer dat ACM een dergelijk onderzoek heeft laten uitvoeren. ACM monitort hiermee trends in overstapgedrag van consumenten. Ook gebruikt ACM de resultaten in een serie onderzoeken die zij dit jaar samen met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) uitvoert naar de werking van de zorgverzekeringsmarkt.

(Bron: ACM)

GEEN REACTIES