Plasterk en ABP oneens over gevolgen nieuwe pensioenregeling

Overheids- en onderwijswerkgevers en centrales van overheidspersoneel zijn een onderhandelingsresultaat overeengekomen over het ABP-pensioen.

De totale pensioenpremie daalt met 3,7%, waardoor de koopkracht stijgt en er ruimte beschikbaar komt voor hogere bruto lonen. Het totale effect voor werknemers kan oplopen tot 1,6%.

De door het kabinet beoogde en beloofde effecten van de verlaging van het Witteveenkader worden dus inderdaad bereikt: pensioenpremies omlaag en koopkracht omhoog. Althans volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Het ABP komt met een andere lezing en wil kennelijk de consequenties van ook het nieuwe FTK nog eens goed narekenen. Hierdoor kan de juichtoon van Plasterk weggezet worden als op zijn minst voorbarig.

Het ABP meldt over de premiehoogte: “Over de exacte hoogte van de pensioenpremie voor 2015 kunnen we op dit moment nog geen uitspraken doen. We hopen, net als het kabinet, dat door de versobering van de pensioenen, de premie omlaag kan gaan. In november kennen we alle cijfers en stelt het ABP-bestuur de premie vast.”

Opbouw en franchise inkomensafhankelijk

De grootste inhoudelijke verandering van de pensioenregeling is dat het opbouwpercentage vanaf 2015 inkomensafhankelijk wordt.

  • Bij een voltijd salaris tot ongeveer € 37.000 bruto per jaar wordt 1,701% pensioen opgebouwd.

    De franchise bedraagt ongeveer € 10.000.

  •  Bij een voltijd salaris vanaf ongeveer € 37.000 bruto per jaar wordt 1,875% pensioen opgebouwd.

    De franchise bedraagt ongeveer € 12.500.

Concreet betekent dit dat in 2015 bij een salaris van € 40.000 de pensioenopbouw € 513 bedraagt in 2014 nog € 548). Bij een salaris van € 50.000 is de opbouw € 700, een achteruitgang van € 42 en bij € 70.000 wordt de opbouw € 1075 in plaats van € 1132 in 2014.

Alle hiervoor genoemde bedragen zijn indicaties. De exacte bedragen zijn eind 2014 bekend.

De opbouw van het nabestaandenpensioen wordt verhoogd door het niveau van voor en na 65 gelijk te trekken. Het nabestaandenpensioen stijgt van ongeveer 35% naar 50% in 2015. En vanaf 2016 wordt het nabestaandenpensioen verder verhoogd naar 70%.

Ook is overeengekomen om het de VPL-inkoopregeling in te perken. De VPL-rechten worden per 2015 in gelijke mate verlaagd als het ouderdomspensioen. De vrijvallende middelen komen ten goede aan alle werknemers, ongeacht hun leeftijd.

GEEN REACTIES