AFM informeert naar naleving Wwft

AFM informeert naar naleving Wwft
© Pixabay

Bureau DFO heeft de indruk dat veel kantoren nog niet (volledig) op de hoogte zijn van de nieuwe verplichtingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Dit naar aanleiding van de recente uitvraag van de AFM aan vergunninghouders om gegevens.

De Wwft is in 2018 aangescherpt. Daarbij beperken de verplichtingen voor financiële dienstverleners zich niet meer tot het op de juiste wijze identificeren van relaties. Ook moet het kantoor nu zelf hebben geanalyseerd en hebben beschreven wat de risico’s zijn dat de onderneming zelf betrokken raakt bij witwassen en/of financieren van terrorisme.

De AFM vraagt vergunninghouders niet alleen een opgave te doen van het aantal werkzame personen voor het bepalen van de toezichtkosten, maar de toezichthouder grijpt deze uitvraag ook aan om bij alle financiële dienstverleners te informeren naar de wijze waarop zij omgaan met de verplichtingen uit de Wwft.

De afgelopen jaren nam de AFM deze vraag op in de jaarlijks in te vullen Marktmonitor, maar deze vragenlijst wordt waarschijnlijk pas in het najaar uitgezet. Ook al is er nu geen sprake van een ‘officiële’ Marktmonitor, ook in deze situatie geldt dat op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) vergunninghouders de AFM moeten voorzien van de gevraagde informatie, benadrukt Bureau DFO.

Bron: Bureau DFO

GEEN REACTIES