Peptalk van Achmea: ‘Wij komen crisis goed door’

Achmea stapt naar Hoge Raad vanwege vonnis Nivre-eis

De Covid-19-pandemie heeft vooralsnog een relatief gering effect op de beleggingsportefeuille en het verzekeringsresultaat van Achmea. Bij de aankondiging van de uitgifte van een nieuwe obligatielening maakt Achmea van de gelegenheid gebruik om te melden dat zij een goede uitgangspositie heeft om de coronacrisis goed door te komen.

De aangekondigde nieuwe senior obligatielening zal worden aangewend voor herfinanciering van de in november 2020 aflopende €750 miljoen senior unsecured obligatielening.

Tegelijk met de aankondiging acht de verzekeraar het kennelijk nodig te laten weten dat zij stevig in haar schoenen staat. “In het licht van de wereldwijd uitgebroken Covid-19-pandemie, bevestigt Achmea dat de kapitaal- en liquiditeitspositie per Q1 2020 robuust zijn en dat de solvabiliteit zich substantieel boven target levels bevindt.” Achmea verwijst naar de op 12 maart gepubliceerde jaarcijfers, met een solvabiliteit van 219% en een liquiditeit van €732 miljoen. Wel ziet het concern, afhankelijk van de duur en intensiteit van de uitbraak, een mogelijk negatieve impact vanuit de financiële markten op de beleggingsportefeuille, en ook mogelijke negatieve effecten op het verzekeringsresultaat voor 2020 van het schade- en zorgverzekeringsbedrijf.

Voor het eerste kwartaal is de negatieve impact vanuit financiële markten echter beheersbaar dankzij “een prudente beleggingsportefeuille en beperkte gevoeligheden ten aanzien van ontwikkelingen op de financiële markten”. Hoewel de financiële markten aanzienlijk daalden, zijn de solvabiliteitsmutaties bij Achmea beperkt en in lijn met de eerder gepubliceerde gevoeligheden.

Positieve en negatieve effecten
Daarnaast ziet Achmea per Q1 2020 een slechts relatief geringe impact op de verzekeringsactiviteiten.​ “Dankzij ons gediversifieerde profiel is er sprake van positieve en negatieve effecten als gevolg van de Covid-19-pandemie.”

– Bij Schade en Inkomen leiden de Reis- en Evenementenverzekeringen vooralsnog tot verhoogde schades en uitkeringen. De schades in Inkomen en Verzuim zijn tot nu toe in lijn met eerdere jaren, maar kunnen in de tijd toenemen als gevolg van langere duur van de pandemie en ziektes. Daarentegen zijn er vooralsnog lagere claims bij Motor en Brand. De gecombineerde netto-impact Schade en Inkomen is naar verwachting gering, maar is afhankelijk van de duur, ontwikkeling en aard van de overheidsmaatregelen.

– In Zorg is een afname te zien van de vraag naar planbare zorg, gecombineerd met hogere ziekenhuis- en IC-opnames door Covid-19. De totale schadelasten hangen echter af van de duur en intensiteit van de pandemie, en de manier waarop de branchebreed afgesproken en nader uit te werken maatregelen uiteindelijk gaan uitpakken, zo wordt benadrukt.

– Bij Pensioen en Leven is het effect beperkt als gevolg van de samenstelling van de portefeuille en een groter langleven- dan sterfterisico.

– Bij de internationale en overige activiteiten is de impact beperkt tot een lagere omzet, waarbij de commerciële gevolgen mede afhankelijk zijn van de duur en intensiteit van de Covid-19-pandemie.

Toegegeven, bij alle rampverhalen van de laatste weken is het een opsteker om eens te horen van een bedrijf dat zegt dat de schade mee kan vallen.

Bron: Achmea

 

GEEN REACTIES