Achmea: fiks hogere autopremies; complexere claims verzuim

Achmea stapt naar Hoge Raad vanwege vonnis Nivre-eis

De premie-inkomsten voor autoverzekeringen van Achmea zijn in 2019 met bijna 10% toegenomen. Vooral bij WA-polissen ging het hard.

Bij WA-verzekeringen was de toename van het premie-inkomen zelfs meer dan veertien procent. Bij de cascopolissen bleef de stijging beperkt tot ‘slechts’ 4,5%. Hoewel Achmea aangeeft dat over de hele schadetak er een groei van het aantal klanten was, is het aannemelijk dat het hogere premie-inkomen bij motorrijtuigenverzekeringen vooral het gevolg is van premie-aanpassingen.

Ook bij andere schadeverzekeringen (exclusief inkomen) was er sprake van een hoger premie-inkomen, met uitzondering van rechtsbijstandverzekeringen. In totaal was er een toename van ruim zes procent naar bijna €2,9 mrd. Het resultaat bij schade verbeterde fors, met 80 mln euro naar 178 mln en de combined ratio nam met 1,2 procentpunt af naar 94,8%. Voor een deel speelt daarmee het effect mee van de schade van de januaristormen in 2018. Anderzijds stelt de verzekeraar dat er vorig jaar wel meer ‘kleine weergerelateerde incidenten’ waren.

Bij de inkomensverzekeringen nam het resultaat juist af, van 25 mln naar 14 mln euro. De combined ratio verslechterde met ruim 3 procentpunt naar 96,3%, vooral door hogere claims. Volgens Achmea is dit vooral het gevolg van een toename in de complexiteit van het verzuim en daarmee de duur van de claims. Verder heeft Achmea de arbeidsongeschiktheidsportefeuille voor een deel herverzekerd om de volatiliteit in het toekomstig resultaat te verlagen.

De zorgtak van Achmea zag weliswaar een halvering van het resultaat naar 62 mln euro, maar dit wordt vooral veroorzaakt door schades uit de jaren 2018 en eerder. De schadeontwikkeling van het afgelopen boekjaar was daarentegen uiterst positief, met een positief resultaat van €147 mln. De premieomzet steeg met 1% naar ruim 14 mrd euro, vooral door hogere premie-inkomsten bij de basisverzekeringen (+240 mln euro). De premies voor de aanvullende ziektekostenverzekeringen daalden licht.

Het levenbedrijf boekte een resultaatsstijging van 9% naar €363 mln, vooral door een zogeheten ‘herijking van de technische voorzieningen’ en betere beleggingsinkomsten. Daar stond een slechter sterfteresultaat (lagere overlijdensaantallen) tegenover. In de open-book portefeuille namen de premies bij ORV’s en direct ingaande lijfrentes licht toe.

Verder valt bij Achmea Bank de forse stijging van de hypotheekproductie op: bijna een verdubbeling naar 1,8 mrd euro. Het grootste deel van dit bedrag komt overigens niet op de balans van Achmea Bank maar is voor rekening van het pensioen- en levenbedrijf van Achmea. Ook de overgenomen portefeuille van ASR Bank (2 mrd euro) komt op de balans van het pensioen- en levenbedrijf.

GEEN REACTIES