Pensioenkloof tussen mannen en vrouwen nog steeds groot

pensioenkloof tussen mannen en vrouwen nog steeds groot

De pensioenkloof tussen mannen en vrouwen is in Nederland groot, ook vergeleken met andere landen. Bovendien heeft Nederland niet meer het beste pensioenstelsel ter wereld. Die eer is nu voor IJsland. Dit blijkt uit de Global Pension Index 2021 van adviesbureau Mercer en CFA Institute.

Pensioenkloof groot in Nederland

De pensioenkloof wordt gemeten door het verschil in het gemiddelde pensioen van mannen en van vrouwen te nemen als percentage van het gemiddelde pensioen van mannen. Hebben vrouwen evenveel pensioen als mannen, dan is de uitkomst gelijk aan 0 procent. Krijgt de man een tweemaal zo hoog pensioen, dan is het resultaat 50 procent.

Het Global Pension Index rapport geeft een overzicht van de pensioenkloof voor een groot aantal landen. Gemiddeld over al deze landen is de kloof iets minder dan 30 procent. Dat betekent dus dat het pensioen van de vrouw ruim 70 procent van dat van de man is. Het land dat op dit punt het beste presteert, is Estland. Hier is de pensioenkloof tussen de geslachten minder dan 5 procent. Japan doet het juist erg slecht met een kloof die richting de 50 procent gaat. Nederland doet het met ongeveer 40 procent ook duidelijk minder goed dan gemiddeld.

Keuzes van de vrouw

In het rapport wordt de bal bij de pensioenfondsen gelegd. Zo zouden ze beperkingen moeten opheffen om deel te kunnen nemen aan pensioenregelingen. Mercer Nederland ziet echter meer een rol voor de werkenden zelf. Marc Heemskerk, pensioenexpert bij Mercer Nederland: “De huidige economische situatie is complex. We hebben te maken met historisch lage rentetarieven en lagere beleggingsrendementen in veel beleggingscategorieën. Nederlanders moeten nu meer dan ooit verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen pensioeninkomen, waarbij vrouwen helaas nog harder moeten lopen dan mannen.”

Melinda Rook, voorzitter CFA vult aan: “De kloof zal de komende jaren waarschijnlijk iets slinken, naarmate er meer vrouwen op de arbeidsmarkt komen. Maar factoren als parttime werk, ongelijke beloning en zorgtaken wegen nog steeds relatief meer op vrouwen dan op mannen. Aan de andere kant neemt ook hun levensverwachting toe.” Mercer geeft ook aan dat hier een belangrijke taak voor pensioenfondsen ligt: “Zij hebben de mogelijkheid om hun communicatie op vrouwen af te stemmen en hen bewust te maken van de pensioenkloof die het gevolg zal zijn van het carrièrepad dat zij kiezen.”

Nederland niet meer de beste

De afgelopen vier jaar stond Nederland bovenaan de ranglijst van landen met de beste pensioenstelsels. Dit jaar doet IJsland echter voor het eerst mee en dat land staat meteen bovenaan. IJsland scoort beter dan Nederland op de gebieden Toereikendheid en Duurzaamheid terwijl Nederland het op het gebied van de Integriteit iets beter doet.

Toereikendheid houdt onder andere in dat een minimumpensioen verstrekt wordt aan armen, dat een redelijk percentage is van het gemiddelde inkomen in de gemeenschap en dat iemand die voor pensionering fulltime werkte en een mediaan inkomen had, daar minstens 70 procent van overhoudt.

In het kader van de duurzaamheid wordt gekeken naar welk deel van de bevolking deelneemt aan de pensioenregelingen, hoe hoog de arbeidsparticipatie is en hoe hoog de activa van de pensioenfondsen zijn. Integriteit ten slotte kijkt onder andere naar het toezicht op de fondsen, communicatie over de pensioenregeling aan de deelnemers.

Bron: Mercer

GEEN REACTIES