Pensioenfondsen moeten afstempelen

Minister Donner acht het niet langer verantwoord om pensioenfondsen die vorig jaar kortingsmaatregelen nodig hadden om hun financiƫle positie te verbeteren, nog langer uitstel te verlenen. Dat schrijft hij vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

In mei 2009 had de minister ook deze fondsen tot 1 april 2012 uitstel verleend voor kortingsmaatregelen. Nu zullen deze fondsen uiterlijk per 1 januari 2011 korting moeten overwegen, tenzij zij De Nederlandsche Bank (DNB) ervan kunnen overtuigen dat hun financiële situatie zodanig is verbeterd dat zij binnen vijf jaar een dekking van hun verplichtingen hebben van minimaal 105%.Het zou gaan om circa 15 pensioenfondsen met 175.000 deelnemers.Lees de brief van de minister aan de Tweede KamerDe noodzakelijke wijziging van de Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling

De ontwikkelingen in 2008 op de financiële markten hebben de pensioenfondsen hard geraakt. Het eigen vermogen van veel fondsen zakte onder de wettelijke drempel van 105%. Uiteindelijk moesten 340 van de ongeveer 600 fondsen een herstelplan indienen. Bij 18 fondsen werden in het herstelplan ook kortingsmaatregelen voorzien die volgens de regels voor 1 augustus van dit jaar zouden hebben moeten worden genomen.  Daartegen bestond indertijd grote weerstand. De economische situatie werd als zeer uitzonderlijk beschouwd. Gedacht werd dat de situatie zich binnen afzienbare termijn zou herstellen, waardoor korting niet nodig zou blijken. In het Sociaal Akkoord 2009 werd toen afgesproken om de datum van 1 augustus 2010 te verschuiven naar 1 april 2012, onder het voorbehoud dat medio 2010 zou worden bezien of dit extra uitstel nog verantwoord is.

Na advies van DNB en na overleg met de pensioensector en sociale partners heeft de minister nu besloten dat dit extra uitstel tot 1 april 2012 niet langer verantwoord is. Uit het advies van DNB blijkt dat het merendeel van deze 18 fondsen op 30 juni 2010 onvoldoende herstel laten zien. De minister concludeert: "Alles afwegende kom ik tot de conclusie dat het voor het behoud van de goede kenmerken van het Nederlandse pensioenstelsel en het vertrouwen in dat stelsel niet langer verantwoord is om het uitstel tot 1 april 2012 te handhaven. De aan het extra uitstel ten grondslag liggende vooronderstelling, dat de uitzonderlijke economische situatie zich op korte termijn aanzienlijk zou verbeteren waardoor korting niet nodig zou zijn, is niet uitgekomen."

GEEN REACTIES